x
x

Rizici za prijevremeni porod

  02.09.2015.

Razlike i relativni omjeri rizika od prijevremenog porođaja u šest zemalja srednje i istočne Europe

Rizici za prijevremeni porod
Pušenje, preeklampsija, hipertenzija i indeks tjelesne mase glavni su čimbenici rizika od prijevremenog porođaja.

Cilj Identificirati karakteristične rizične čimbenike prijevremenog porođaja u srednjoj i istočnoj Europi i istražiti razlike u odnosu na druge razvijene zemlje. 

Postupci Ovo retrospektivno istraživanje prikupilo je podatke o 33,794 terminskih poroda i 3867 prijevremenih porođaja (<37 tjedana) u razdoblju između 1. siječnja 2007. i 31. prosinca 2009. Istraživanje je provedeno u 6 centara u 5 zemalja: Češkoj, Mađarskoj (dva centra), Rumunjskoj, Slovačkoj i Ukrajini. Prikupili smo podatke o rizičnim čimbenicima iz osobne anamneze, komplikacijama u trudnoći i posebnim testovima. Učestalost prijevremenog porođaja i rizični čimbenici analizirani su uz pomoć softvera Statistical Analysis System (SAS).

Rezultati Svi istraživani čimbenici (povijest pušenja, dijabetes, kronična hipertenzija, trenutni dijabetes, preeklampsija, uporaba progesterona, trenutno pušenje, indeks tjelesne mase, uporaba željeza i anemija za vrijeme trudnoće), osim povijesti dijabetesa, bili su prediktori prijevremenog poroda u svim centrima. Nakon prilagodbe za ostale kovarijate, prijevremeni porođaj bio je 2,4 puta vjerojatniji kod žena koje su pušile (ranije ili trenutno), 3 puta kod onih koje su imale preeklampsiju, a 2,9 puta vjerojatniji kod onih koje su imale hipertenziju. U tri centra prijevremeni porođaj bio je obrnuto povezan sa značajnim prediktorom, indeksom tjelesne mase, uz podešeni omjer rizika 0,8 do 1,0. Uporaba željeza i anemija, iako su bili značajni prediktori prijevremenog porođaja, pokazivali su mješovite uzorke omjera relativnog rizika.

Zaključak Pušenje, preeklampsija, hipertenzija i indeks tjelesne mase glavni su čimbenici rizika od prijevremenog porođaja. Implikacije ovih čimbenika mogu biti korisne za dizajn i provedbu intervencija, te poboljšati ishod poroda.

Chander P Arora, Marian Kacerovsky, Balazs Zinner, Tibor Ertl, Iuliana Ceausu, Igor Rusnak, Serhiy Shurpyak, Meenu Sandhu, Calvin J Hobel, Daniel A Dumesic, Sandor G Vari