x
x

Nove smjernice SZO za prevenciju i liječenje peripartalnih infekcija

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  29.10.2015.

Unatoč relativno niskoj prevalenciji i dostupnim postupcima za prevenciju i liječenje, puerperalna sepsa je i dalje po život opasno stanje i jedan od vodećih uzroka smrtnosti rodilja u svijetu.

Nove smjernice SZO za prevenciju i liječenje peripartalnih infekcija

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) procjenjuje da svake godine 5,7 milijuna žena oboli od puerperalne sepse, pri čemu postoji značajna razlika u incidenciji između pojedinih dijelova svijeta - veća je incidencija u zemljama niskog i srednjeg standarda (do 7%) u usporedbi sa zemljama visokog životnog standarda (1 – 2%). Stoga je SZO objavila nove smjernice za prevenciju i liječenje infekcija koje pogađaju žene u peripartalnom periodu, s ciljem poticanja korištenja učinkovitih tretmana, a smanjenja korištenja tretmana koji su neučinkoviti ili opasni po ženu, dijete ili širu javnost.

Obzirom da je carski rez najznačajniji rizični čimbenik za infekciju rodilje neposredno nakon poroda, SZO naglašava važnost aseptičkih uvjeta poroda i strogo preporučuje profilaktičku primjenu antibiotika, koja se danas ne provodi rutinski u svim bolnicama, djelomično zbog nepostojanja protokola i nesigurnosti u odabiru antibiotika za tu svrhu i točnog vremena njegove administracije. Prema smjernicama SZO, preporuka je antibiotik primijeniti prije zareza kože, radije nego nakon rezanja pupkovine, osim u hitnim slučajevima gdje je zbog nedostatka vremena antibiotik moguće primijeniti tek nakon rezanja pupkovine, no i u tom slučaju će biti učinkovit. Antibiotici izbora su, zbog širokog spektra djelovanja i dostupnosti, cefalosporini 1. generacije ili penicilin, primijenjeni jednokratno. Također, rutinska profilaksa antibioticima preporuča se i za ostala stanja kod kojih postoji veliki rizik od infekcije rodilje, što je, primjerice, slučaj kod rupture međice 3. ili 4. stupnja nakon vaginalnog poroda. Osim toga, zbog invazivnosti same procedure, rutinska profilaksa antibioticima se preporučuje i kod ručnog uklanjanja posteljice s ciljem smanjenja rizika od infekcije. 

S druge strane, smjernice ne preporučaju rutinsko čišćenje vagine antisepticima prije vaginalnog poroda, što se danas široko primjenjuje kao jednostavna prevencija infekcije rodilje i novorođenčeta. Naime, rezultati randomiziranih kontroliranih ispitivanja pokazali su da nema benefita od ispiranja vagine klorheksidinom u odnosu na sterilnu vodu, a poželjno je što manje remetiti prirodan proces poroda i poštovati autonomiju i dostojanstvo žene. Promičući globalnu strategiju za smanjenje rezistencije bakterija na antibiotike, SZO ne preporučuje primjenu antibiotika u profilaktičke svrhe tijekom trudnoće ili nakon nekompliciranog vaginalnog poroda, u slučaju poroda potpomognutog vakuum pumpom ili forcepsom i u slučaju izvođenja epiziotomije.

Iako ne postoje kvalitetni dokazi o usporedbi učinkovitosti različitih antibiotika u liječenju infekcija rodilja, za liječenje korioamnionitisa preporučaju se ampicilin i gentamicin, a za liječenje postpartalnog endometritisa klindamicin i gentamicin, iako se i drugi učinkoviti antibiotici mogu upotrijebiti kao alternativa. 

SZO naglašava važnost dobre kliničke prakse i optimalnog okruženja za prevenciju i kontrolu peripartalnih infekcija, što uključuje adekvatne sanitarne i higijenske uvjete, provedbu mjera za kontrolu infekcija i dostupnost antimikrobnih lijekova. Također, ističe važnost pravovremenog otkrivanja puerperalnih infekcija i odgovarajućeg zbrinjavanja.

SZO preporučuje kontrolu implementacije ovih smjernica, definiranje ciljeva i praćenje ishoda na razini zdravstvenih ustanova, lokalnoj i nacionalnoj razini.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTMaxfluGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: