x
x

Kolika je sigurnost operacija u trudnoći?

  Klara Čičić, dr. med.

  26.05.2015.

Nije pronađena značajna razlika između sveukupnog morbiditeta i mortaliteta 30 dana nakon operacija u žena koje su trudne i onih koje nisu trudne, objavljeno je u časopisu JAMA Surgery.

Kolika je sigurnost operacija u trudnoći?
Otprilike 1 od 500 trudnica zahtijeva neopstetričku operaciju u trudnoći. Nije sasvim jasno je li trudnoća rizični čimbenik za češće postoperativne komplikacije i višu stopu smrtnosti nakon operacije s obzirom da se radi o opservacijskom tipu studije.

Operativno liječenje neopstetričnih bolesti čini se jednako sigurno za trudnice kao i za žene koje nisu u drugom stanju.

Američki su znanstvenici u retrospektivnoj kohortnoj studiji usporedili postoperacijske ishode trudnih i netrudnih žena prvih 30 dana nakon neopstetričkih, općekirurških operacija.

Smrtnost u prvih 30 dana nakon operacije bila je slična (0,4% u trudnica i 0,3% u netrudnih žena; P=.82), a stopa sveukupnog morbiditeta također nije bila značajno različita u dvije skupine.

U studiju su bile uključene 2764 trudnice i 516.705 žena koje nisu trudne. Nisu nađene značajne razlike između operiranih trudnica i onih žena koje nisu trudne.

Otprilike 1 od 500 trudnica zahtijeva neopstetričku operaciju u trudnoći. Nije sasvim jasno je li trudnoća rizični čimbenik za češće postoperativne komplikacije i višu stopu smrtnosti nakon operacije s obzirom da se radi o opservacijskom tipu studije.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoAndol PROGastal
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: