x
x

Atipični antipsihotici i rizik od malformacija

  Klara Čičić, dr. med.

  01.07.2014.

Rizik za pojavu velikih malformacija u potomaka žena izloženih atipičnim antipsihoticima tijekom trudnoće vrlo je malen, odnosno jednak kao u žena koje nisu bile izložene tim lijekovima, prikazano je na ovogodišnjem susretu Američkog društva za kliničku farmakologiju.

Atipični antipsihotici i rizik od malformacija
Čini se kako ovi lijekovi nemaju veliki teratogeni potencijal jer je od 200 trudnoća bilo samo 3 velike malformacije, dakle s rizikom od 1.5%, dok je u neizloženoj skupini rizik malformacija bio 1.2%.

Rizik za pojavu velikih malformacija u potomaka žena izloženih atipičnim antipsihoticima tijekom trudnoće vrlo je malen, odnosno jednak kao u žena koje nisu bile izložene tim lijekovima, prikazano je na ovogodišnjem susretu Američkog društva za kliničku farmakologiju.

U studiji je sudjelovalo 211 žena u tridesetima koje su uzimale atipične antipsihotike u prvom tromjesečju i 79 žena s bipolarnim poremećajem koje nisu uzimale atipične antipsihotike. Čini se kako ovi lijekovi nemaju veliki teratogeni potencijal jer je od 200 trudnoća bilo samo 3 velike malformacije, dakle s rizikom od 1.5%, dok je u neizloženoj skupini rizik malformacija bio 1.2%.

Unatoč ograničenjima ove studije, autori smatraju kako pacijenti sada mogu biti umjereno sigurni da ovi lijekovi nisu veliki teratogeni.

Značajan broj trudnica boluje od psihičkih bolesti koje iziskuju liječenje antipsihoticima. Atipični antipsihotici pripadaju skupini novijih antipsihotika s manje nuspojava, koriste se u liječenju primjerice bipolarnog poremećaja i shizofrenije, a predstavnici su olanzapin, kvetiapin i risperidon. 

VEZANI SADRŽAJ > <