x
x

Prediktori ranih ishoda nakon presađivanja srca

  11.02.2015.

Predtransplantacijski prediktori nepovoljnog ishoda nakon presađivanja srca su dob primatelja, niži indeks tjelesne mase, ishemijska kardiomiopatija, naknadna operacija i dijabetes. Postoperativni prediktori mortaliteta su lošija hemodinamička obilježja srca davatelja, uporaba adrenalina i serumske koncentracije laktata, objavljeno je u CMJ-u.

Prediktori ranih ishoda nakon presađivanja srca
Tromjesečno preživljenje nakon presađivanja srca bilo je 86%.

Cilj Odrediti prediktore tromjesečnog mortaliteta nakon presađivanja srca u jednom kliničkom bolničkom centru u Hrvatskoj.

Postupci Retrospektivnim pregledom institucionalne baze podataka utvrdili smo da je između siječnja 2008. i lipnja 2014. presađivanje srca izvršeno kod 117 pacijenata. Dvoje djece mlađe od 14 godina isključeno je iz istraživanja Ostalih 115 pacijenata podijeljeno je na one koji su preživjeli prva 3 mjeseca nakon kirurškog zahvata i one koji nisu preživjeli. Analizirali smo njihove demografske, kliničke i dugoročne hemodinamičke podatke.

Rezultati Tromjesečno preživljenje nakon presađivanja srca bilo je 86%. Pacijenti koji nisu preživjeli bili su stariji (59±8 vs 50±14 godina, P = 0,009), vjerojatnije su imali raniju operaciju srca (44% vs 19%; omjer izgleda [eng, odds ratio, OR] 3,28, 95% raspon pouzdanosti [eng, confidence interval, CI] 1,08-9,90; P = 0,029), imali su niži indeks tjelesne mase (25±4 vs 28±2 kg/m2, P = 0,001) i bili su dijabetičari (44% vs 23%; OR 2,57, 95% CI 0,86-7,66; P = 0,083). Klirens kreatinina bio je marginalno viši kod pacijenata koji su preživjeli (59±19 vs 48±20 mL/min, P = 0,059). Dob i spol davatelja nisu utjecali na ishode. Pacijenti koji nisu preživjeli vjerojatnije su ranije imali ishemijsku kardiomiopatiju (69% vs 32%, P = 0,010). Postoperativna uporaba epinefrina kao inotropnog agenta druge linije bila je snažan prediktor mortaliteta (63% vs 7%; OR 21,91; 95% CI 6,15-78,06; P < 0,001). Koncentracije serumskog laktata bile su dosljedno više među pacijentima koji nisu preživjeli, a razlika je bila najizraženija 2 sata nakon ugradnje kardiopulmonalne premosnice (9,8±3.5 vs 5.2±3,2 mmol/L, P < 0,001). Srca davatelja imala su lošija rana hemodinamička obilježja kod pacijenata koji nisu preživjeli – srčani indeks (3.0±1,0 vs 4,0±1.1 L/min/m2, P = 0,001), udarni volumen (49±24 vs 59±19 mL, P = 0,063) i indeks udarnog rada lijeve i desne klijetke (18±8 vs 30±11 g/otkucaju/m2, P < 0,001 odnosno 5±3 vs 7±4 g/otkucaju/m2, P = 0,060). Pacijenti koji nisu preživjeli vjerojatnije su trebali postoperativnu resternotomiju (50% vs 12%; OR 7.25, 95% CI 2,29-22,92; P < 0,001), nadoknadnu terapiju (69% vs 9%;OR 22,00, 95% CI 6,24-77,54; P < 0,001) i mehaničku krvotočnu potporu (44% vs 5%; OR 14,62, 95% CI 3,84-55,62; P < 0,001). Binarna logistička regresija pokazala ja da su dob primatelja (P = 0,024), razine serumskog laktata 2 sata nakon ugradnje kardiopulmonalne premosnice (P = 0,007) i uporaba adrenalina prvog postoperativnog dana bili neovisno povezani s tromjesečnim mortalitetom.

Zaključak Predtransplantacijski prediktori nepovoljnog ishoda nakon presađivanja srca bili su dob primatelja, niži indeks tjelesne mase, ishemijska kardiomiopatija, naknadna operacija i dijabetes. Postoperativni prediktori mortaliteta bili su lošija hemodinamička obilježja srca davatelja, uporaba adrenalina i serumske koncentracije laktata. Pacijenti koji nisu preživjeli vjerojatnije su trebali resternotomiju, mehaničku krvotočnu potporu i nadoknadnu terapiju.

Hrvoje Gašparović, Stjepan Ivanković, Jana Ljubas Maček, Filip Matovinović, Mislav Nedić, Lucija Svetina, Maja Čikes, Boško Skorić, Željko Baričević, Višnja Ivančan, Bojan Biočina, Davor Miličić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluZipantola PROTECTPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: