x
x

PLIVA na 5. hrvatskom simpoziju DiaTransplantat 2012

  Maja Gašparić

  05.11.2012.

U Opatiji je od 11.-14. listopada 2012. održan 5. simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, s međunarodnim sudjelovanjem - DiaTransplant 2012, u organizaciji Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske udruga medicinskih sestara - sekcija nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega.

PLIVA na 5. hrvatskom simpoziju DiaTransplantat 2012
Svakodnevna klinička praksa potvrđuju da je Trixin, mofetilmikofenolat, djelotvoran i siguran lijek. PLIVA svojim dugogodišnjim iskustvom i visokim standardnim u proizvodnji generičkih lijekova, dokazuje da je pouzdan partner u liječenju čak i ovako osjetljive skupine bolesnika.

Simpozij je održan u suorganizaciji s European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), te je u sklopu Simpozija održan i ERA-EDTA CME Course.

Tijekom simpozija razgovaralo se o aktualnim temama na području hemodijalize, peritonejske dijalize i transplantacije bubrega, te su sudionici imali prilike čuti preporuke za dobru medicinsku praksu u skladu s najnovijim spoznajama.

PLIVA je također imala aktivnu ulogu organiziravši simpozij u sklopu kojeg se raspravljalo o o upotrebi generičkih imunosupresiva, te o dostignućima u razvoju dijaliznih membrana. Simpozijem su predsjedavali doc. dr. sc. Sanjin Rački i dr.med. Mario Pehar.

U prvom dijelu simpozija prof. dr. sc. Petar Kes govorio je od upotrebi generičkih imunosupresiva u svakodnevnoj kliničkoj praksi, te svjetskim smjernicama za njihovu primjenu u liječenju transplantiranih bolesnika. Istaknute su prednosti visoko kvalitetnih generičkih lijekova, kao jednako djelotvornih i sigurnih lijekova, te istovremeno financijski povoljnijih od izvornih lijekova. No, svakako je potrebno naglasiti, da uvođenje imunosupresivne terapije, bilo da se radi o izvornom ili generičkom lijeka, te bilo kakve promjene u imunosupresivnoj terapiji moraju biti vođene od strane liječnika koji se bave transplantacijom i koji ujedno prate liječenje transplantiranih bolesnika.

Trixin®, PLIVIN mofetilmikofenolat, u svijetu je upotrebi od 2008. godine, a u Hrvatskoj od 2009. godine. Prof. Kes je prikazao rezultate međunarodnih kliničkih iskustva, koji su ujedno i publicirana i prethodno prikazivani na međunarodnim skupovima, kao i prva iskustva liječnika sa KBC-a Zagreb. Internacionalna komparativno ispitivanje bioraspoloživosti Trixina® i CellCepta® pokazalo je usporedivu farmakokinetiku i usporedivi profil nuspojava (1). Naša domaća iskustva iz svakodnevne kliničke prakse također potvrđuju da je Trixin® djelotvoran i siguran lijek. Time, a i svojim dugogodišnjim iskustvom i visokim standardnim u proizvodnji generičkih lijekova, PLIVA dokazuje da je pouzdan partner u liječenju čak i ovako osjetljive skupine bolesnika.

NIPRO dijalizatori

PLIVA je ekskluzivni zastupnik i distributer NIPRO dijalizatora.

U nastavku simpozija Prof. dr. sc. Dragan Ljutić dao je pregled različitih vrsta dijaliznih membrana i njihovih karakteristika, te predstavio NIPRO dijalizatore, čiji je PLIVA ekskluzivni zastupnik i distributer. NIPRO proizvodi cjelokupan raspon dijalizatotora, pri tome koristeći dijalizne membrane od različitih materijala: celuloza triacetat, polietersulfon i najnovije dostignuće dobiveno primjenom nanotehnologije - polinefronTM. PolineforonTM membrana glavno je obilježje Elisio dijalizatora. Karkteriziraju ga homogene pore, idealna kombinacija hidrofilnih i hidrofonbnih domena, izravnata struktura vlakana i produljeno kućište. Sve to rezultira boljim klirensom, manjim gubitkom albumina, te boljom biokompatibilnošću. Obilježje SureFlux dijalizatora je membrana od celuloze triacetata koja predstavlja noviju generaciju celulouznih membrana s boljom biokompatibilnošću. SurefFlux dijalizatori tako nude alternativu u slučaju alergičnih reakcija kod upotrebe sintetskih membrana, te upotpunjuju raznoliku ponudu NIPRO dijalizatora. Važno je naglasit da dijalizne membrane i dijalizatori u cjelini ne sadrže BPA (bisfenol A), koji oponaša djelovanje estrogena i nosi određene zdravstvene rizike (2,3,4,5).

Literatura

1. Sunder-Plassmann G et al. Comparative pharmacokinetic study of two mycophenolate mofetil formulations in stable kidney transplant recipients. Transpl Int. 2012 Jun;25(6):680-6. doi: 10.1111/j.1432-2277.2012.01475.x. Epub 2012 Apr 16.
2. Calafat et al 2008. Exposure to bisphenol A and other phenols in neonatal intensive care unit premature infants. Environ Health Perspect; doi:10.1289/ehp.0800265 [Online 10 December 2008]
3. Hugo et al 2008. Bisphenol A at environmentally relevant doses inhibits adiponectin release from human adipose tissue explants and adipocytes. Environ Health Perspect 116:1642-1647.
4. Lang et al 2008. Association of urinary bisphenol A concentration with medical disorders and laboratory abnormalities in adults. JAMA 300(11):1303-1310
5. vom Saal et al 2008. Bisphenol A and risk of metabolic disorders. JAMA 300(11):1353-1355 (editorial)