x
x

Rizici kod osoba s dijabetesom tipa 1

  12.08.2018.

Osobe s dijabetesom tipa 1 imaju znatno veće izglede za bolesti srca i preuranjenu smrt, a rizik je dodatno povećan kod pacijenata koji su dijagnozu dijabetesa tipa 1 dobili prije 10. godine života.

Rizici kod osoba s dijabetesom tipa 1

Nalazi švedskih znanstvenika sa sveučilišta u Goeteborgu su utemeljeni na podacima prikupljanima 10 godina od oko 27000 ispitanika s dijabetesom tipa 1 i 135000 zdravih osoba iz kontrolne skupine.

Sudionici istraživanja s dijabetesom tipa 1 dijagnosticiranim prije 10. godine života su imali prosječno 16 godina kraći očekivani životni vijek od osoba iz kontrolne skupine.

Kod njih je uočen i 30 puta veći rizik za ozbiljne poteškoće sa zdravljem srca.

Dijagnoza dijabetesa tipa 1 nakon 10. godine života je bila povezana s prosječno 10 godina kraćim trajanjem života i 6 puta većim rizikom za bolesti srca.

The Lancet dodaje kako se oko polovice slučajeva dijabetesa tipa 1 dijagnosticira prije 14. godine života.

Učestalost dijabetesa tipa 1 kod djece mlađe od 14 godina se od 1980. godine povećava za 3% godišnje.

Izvor: HealthDay

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusMaxirinoZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: