x
x

Neuspješno liječenje kognitivnog popuštanja idalopiridinom

  16.01.2018.

Idalopiridin, selektivni antagonist 5-hidroksitripamin-6 receptora, nije bio učinkovitiji od placeba u smanjivanju kognitivnog popuštanja u bolesnika s Alzheimerovom bolesti. Rezultati kliničkog istraživanja faze III objavljeni su u časopisu JAMA.

Neuspješno liječenje kognitivnog popuštanja idalopiridinom

U istraživanje je uključeno 2500 bolesnika s umjerenom do srednje teškom Alzheimerovom bolesti koji su liječeni inhibitorima kolinesteraze bar 4 mjeseca. Bolesnici su randomizirani u dvije grupe, ispitivana grupa je primala idalopiridin u dozi od 10 do 60 mg na dan, a kontrolna placebo. Primarni ishod bio je promjena u kognitivnom skoru u 24. tjednu kliničkog ispitivanja, a koji nije bio različit u ispitivanoj i kontrolnoj grupi.

U uvodniku je istaknuto kako je idalopiridin pokazivao obećavajuće rezultate u fazi II kliničkog istraživanja, ali ti bolesnici su primali više doze lijeka od 90 mg i puno više ispitanika je ispadalo iz istraživanja.