x
x

Održan kongres: Psihotrauma između sjećanja i zaborava

  12.11.2017.

U Splitu je održan Prvi hrvatski kongres o psihotraumi s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom "Psihotrauma između sjećanja i zaborava".

Održan kongres: Psihotrauma između sjećanja i zaborava

Svrha kongresa je produbiti međunarodnu suradnju, razmijeniti saznanja i prenijeti dosadašnja iskustava te predložiti programe za učinkovitiju resocijalizaciju i rehabilitaciju ratnih veterana.

Domaći i strani stručnjaci su tri dana razgovarali o tome kako prevladati štetne utjecaje ratne traume na zdravlje i kvalitetu života ratnih veterana i njihovih obitelji te o transgeneracijskome prijenosu traume.

Među predavačima su bili stručnjaci iz Izraela, Velike Britanije i drugih zemalja.

Kroničan stres i psihotrauma bitni čimbenici koji mogu izazvati depresiju i potaknuti njezin razvoj.

Depresija ima znatan štetan utjecaj na radno funkcioniranje i na produktivnost stanovništva. 

Smatra se da svaki dan u svijetu tri tisuće ljudi počini suicid zbog depresije. 

Kod nas Dalmacija ima najnižu stopu suicida.

Organizatori kongresa su Hrvatsko prihijatrijsko društvo, Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju, Hrvatski liječnički zbor, Regionalni centar za psihotraumu splitskoga KBC-a, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske - podružnica Split i Udruga veterana 4. gardijske brigade.

1. Hrvatski kongres o psihotraumi