x
x

Povezanost proteina BDNF i kognitivnog propadanja oboljelih od PTSP-a

  23.10.2022.

Snižena koncentracija proteina BDNF uzrokuje kognitivno propadanje oboljelih od PTSP-a. Moždani neurotrofni čimbenik (BDNF) jest jedan specifičan izlučni protein koji ima veliku ulogu u preživljavanju, rastu i diferencijaciji živčanih stanica u središnjem i perifernom živčanom sustavu. Posljednjih nekoliko desetljeća sve je više istraživanja koji potvrđuju uključenosti ovog čimbenika u razvoj mnogih psihijatrijskih bolesti i poremećaja.

Povezanost proteina BDNF i kognitivnog propadanja oboljelih od PTSP-a

Znanstvenici Laboratorija za molekularnu neuropsihijatriju objavili su rezultate studije koja upućuje na značajnu povezanost niže koncentracije moždanog neurotrofnog čimbenika (BDNF-a) s kognitivnom propadanjem u osoba koje boluju od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), Alzheimerove bolesti i blagog spoznajnog poremećaja. Ovi rezultati objavljeni su u časopisu 'Psychiatry Research', koji se ubraja među prvih 10 posto najutjecajnijih časopisa u području psihijatrije (IF =11,225).

Cilj istraživanja bio je usporediti kognitivno pogoršanje s koncentracijom proteina BDNF na periferiji  kod veterana s dijagnozom PTSP-a te usporediti te podatke s nalazima kod zdravih kontrolnih ispitanika i ispitanika s blagim spoznajnim poremećajem ili Alzheimerovom bolesti.

Ovim istraživanjem znanstvenici su željeli procijeniti može li se koncentracija proteina BDNF u plazmi koristiti kao marker kognitivnog pogoršanja. Hipoteza studije bila je da će kognitivne funkcije i koncentracija proteina BDNF u plazmi biti smanjene kod veterana s PTSP-om u usporedbi s kontrolnim ispitanicima te da će to smanjenje biti slično onome u ispitanika s blagim spoznajnim poremećajem i Alzheimerovom bolesti.

Rezultati provedenog istraživanja su po prvi puta pokazali da postoji povezanost između snižene koncentracije proteina BDNF u plazmi i propadanja kognitivnih funkcija kod veterana s PTSP-om. Konkretno, rezultati su potvrdili da je koncentracija proteina BDNF u plazmi značajno niža kod veterana s PTSP-om u usporedbi sa zdravim ispitanicima iste dobi, te da su veterani s PTSP-om, iako mlađi od ispitanika s blagim spoznajnim poremećajem, imali sličnu razinu proteina BDNF na periferiji i slično kognitivno pogoršanje kao osobe s blagim spoznajnim poremećajem i Alzheimerovom bolesti.

Podatci upućuju da veterane s PTSP-om treba detaljno pratiti, posebice njihove kognitivne funkcije, a određivanje koncentracije BDNF-a u plazmi moglo bi omogućiti rano otkrivanje i predviđanje kognitivnog pogoršanja kod bolesnika s PTSP-om i promicati terapijske intervencije koje bi mogle dovesti do normalizacije razine proteina BDNF te, posljedično, do poboljšanja kognitivnih funkcija. Moguće terapijske intervencije uključivale bi lijekove kao što su memantin i donepezil koji se koriste u liječenju demencije, ali i tjelovježbu, dijetu, povećanu tjelesnu aktivnost, intelektualnu stimulaciju i jogu, te intervencije čiji je cilj povećati razinu BDNF-a i usporiti kognitivno propadanje.

Objavljeni znanstveni rad, na kojem su autorice jednakog doprinosa Sandra Domitrović Spudić, dr. med., specijalistica psihijatrije u Općoj bolnici Karlovac i dr. sc. Matea Nikolac Perković, znanstvena suradnica IRB-a, dok je dopisni autor prof. dr. sc. Nela Pivac, rezultat je dugogodišnje suradnje s Klinikom za psihijatriju Vrapče.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTMaxirinoPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: