x

SPECIJALIZACIJE

x

Prilen-Am

Generičko ime:
ramipril + amlodipin

ATK
C 09 BB

Oblici:
Prilen-Am kaps. 60x(5 mg+10 mg)
VPC: 63.58 kn
SPC >>> Uputa >>>

Prilen-Am kaps. 30x(5 mg+5 mg)
VPC: 35.00 kn
SPC >>> Uputa >>>

Prilen-Am kaps. 60x(5 mg+5 mg)
VPC: 57.00 kn
SPC >>> Uputa >>>

Prilen-Am kaps. 30x(5 mg+10 mg)
VPC: 35.32 kn
SPC >>> Uputa >>>

Prilen-Am kaps. 30x(10 mg+5 mg)
VPC: 41.92 kn
SPC >>> Uputa >>>

Prilen-Am kaps. 30x(10 mg+10 mg)
VPC: 41.92 kn
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
anthipertenziv

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje:

1 kaps. odgovarajuće jačine 1 x na dan, uvijek u isto vrijeme sa ili bez hrane.

OGLASI
MaxfluIbuxin RapidGastal
PLIVINE GRUPE PROIZVODA