x
x

Nesteroidni antireumatici i rizik od spontanog pobačaja

  David Čičić, dr. med.

  07.02.2014.

Žene koje koriste nesteroidne protuupalne lijekove za vrijeme trudnoće nemaju veći rizik za spontani pobačaj, tvrdi novo istraživanje objavljeno u časopisu Canadian Medical Association Journal.

Nesteroidni antireumatici i rizik od spontanog pobačaja
Korištenje selektivnih COX-2 inhibitora bilo je povezano s većim rizikom za spontani pobačaj (HR 1,43), ali autori napominju da je uzorak bio premalen (71 trudnoća) i da su potrebna dodatna istraživanja.

Prema rezultatima istraživanja 10% žena koje nisu bile izložene nesteroidnim protuupalnim lijekovima (NSAID-ima) za vrijeme trudnoće imalo je spontani pobačaj, u odnosu na 8,2% spontanih pobačaja u žena izloženih neselektivnim COX inhibitorima i 16,9% u žena izloženih selektivnim COX-2 inhibitorima.

Neselektivni COX inhibitori nisu bili povezani s većim rizikom za spontani pobačaj (omjer rizika; eng. hazard ratio, HR 1,10). Iznimno, opažen je skoro trostruko veći rizik za spontani pobačaj nakon izloženosti indometacinu tijekom trudnoće (HR 2,82). Međutim, autori smatraju da je mogući uzrok sustavna pogreška obrnutog uzrokovanja (eng. reverse causation bias), pošto se indometacin koristi kao tokolitik u zbrinjavanju prijevremenog poroda.

Korištenje selektivnih COX-2 inhibitora bilo je povezano s većim rizikom za spontani pobačaj (HR 1,43), ali autori napominju da je uzorak bio premalen (71 trudnoća) i da su potrebna dodatna istraživanja.

Autori su analizirali podatke 65.457 žena, dobi od 15 do 45 godina, koje su primljene u bolnicu zbog poroda (90,1% žena) ili spontanog pobačaja (9,9% žena). Od ukupnog broja žena, njih 4495 (6,9%) koristilo je NSAID-e tijekom prvog trimestra trudnoće.

Spontani pobačaj je najčešća komplikacija trudnoće. Petnaest posto klinički evidentnih trudnoća završi spontanim pobačajem, a incidencija se penje na 22%-26% u subkliničkih trudnoća, što pokazuju istraživanja s praćenjem razine humanog korionskog gonadotropina u urinu. Rizični čimbenici koji se povezuju sa spontanim pobačajem uključuju genetske abnormalnosti roditelja, visoku dob majke, malformacije maternice, endokrine poremećaje (šećerna bolest, hipotireoza, sindrom policističnih jajnika), hiperkoagulabilna stanja, pretilost, pušenje, konzumaciju alkohola i kofeina.