x
x

Određivanje terapijske doze L-DOPE u stanju kompetitivne inhibicije

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  09.08.2014.

Novijim opažanjima tijekom terapije u stanju kompetitivne inhibicije je utvrđeno da uzimanje doza L-DOPE koje su izvan terapijskog područja, dovodi do pojave simptoma Parkinsonove bolesti jednakog intenziteta te je potreban novi pristup u optimizaciji dnevnih doza L-DOPE.

Određivanje terapijske doze L-DOPE u stanju kompetitivne inhibicije

L-DOPA (L-3,4-dihidroksifenilalanin) se propisuje za stanja u kojima je potrebna povećana centralna i/ili periferna sinteza dopamina, tj. indicirana je kod Parkinsonove bolesti i sindroma nemirnih nogu. Primjena L-DOPE može uspostaviti koncentracije dopamina koje su veće od optimalnih. Interakcija između serotonina i dopamina postoji u 2 različita fiziološka stanja – endogenom stanju i stanju kompetitivne inhibicije.

Kad se L-DOPA primjenjuje bez istodobne primjene prekursora serotonina, pacijent je u endogenom stanju. Iskustvo stečeno primjenom L-DOPE tijekom endogenog stanja, a na kojem se bazira trenutačno liječenje Parkinsonove bolesti, nije dovoljno za predviđanje rezultata primjene L-DOPE u stanju kompetitivne inhibicije. U endogenom pristupu se doze L-DOPE povećavaju linearno do postizanja kontrole simptoma Parkinsonove bolesti što u stanju kompetitivne inhibicije može dovesti do predoziranja L-DOPOM.

Stanje kompetitivne inhibicije odnosi se na interakcije serotonina i dopamina koje se mogu dogoditi u sintezi, transportu i metabolizmu samo kad se adekvatne doze aminokiselinskih prekursora dopamina i serotonina uzimaju istovremeno. Potpuna optimizacija stanja kompetitivne inhibicije podrazumijeva primjenu usklađenih doza 5-HTP (5-hidroksitriptofan, izravni prekursor serotonina), L-DOPE, L-tirozina (prekursor L-DOPE), tiola (L-cistein, glutation, S-adenozilmetionin ili L-metionin) i kofaktora (vitamin C, piridoksal fosfat ili kalcijev karbonat). Takav pristup omogućuje bolju kontrolu mučnine izazvane L-DOPA monoterapijom i eliminira potrebu za istovremenom primjenom karbidope, inhibitora periferne dopa-dekarboksilaze te na taj način sprječava nuspojave vezane uz primjenu karbidope.

Novijim opažanjima tijekom terapije u stanju kompetitivne inhibicije je utvrđeno da uzimanje premalih ili prevelikih doza L-DOPE, tj. doza koje su izvan terapijskog područja, dovodi do pojave simptoma Parkinsonove bolesti jednakog intenziteta. Ovo opažanje ukazuje na potrebu za novim pristupom u optimizaciji dnevnih doza L-DOPE, različitim od pristupa koji se primjenjuje u endogenom stanju. Predloženi novi pristup koristi tzv. „pill stop“, odnosno pauziranje terapije i promatranje odgovora pacijenta na prekid uzimanja terapije. „Pill stop“ pomaže u određivanju optimalnih terapeutskih doza L-DOPE.

Djelotvornost L-DOPE u liječenju Parkinsonove bolesti je nedvojbena i dokazana dugotrajnom primjenom, ali ovo istraživanje ukazuje na pitanje sigurnosti njene primjene i nužnost osmišljavanja novih pristupa za optimizaciju doziranja.