x
x

Svjetski dan Parkinsonove bolesti, 11. travnja

  09.04.2013.

Parkinsonova bolest je bolest s poremećajima pokreta, nazvana po liječniku iz Londona Jamesu Parkinsonu koji je 1817. godine prvi opisao simptome bolesti.

Svjetski dan Parkinsonove bolesti, 11. travnja

Do poremećaja pokreta dolazi uslijed smanjenja lučenja kemijske supstance dopamina i to u dijelu mozga koji ima važnu ulogu u kontroli voljnih pokreta.

Kao posljedica kemijskog deficita u dijelu mozga koji kontrolira voljne pokrete javljaju se nevoljni pokreti. Ponekad je prisutan tzv. «višak pokreta» poput tremora koji se ne može kontrolirati, a ponekad «nedostatak pokreta» odnosno otežano započinjanje pokreta i ukočenost.

Parkinsonova je bolest, uz Alzheimerovu demenciju, jedna od najčešćih neurodegenerativnih bolesti u ljudi. Karakterizirana je bradikinezijom (sporošću i siromaštvom pokreta), mišićnim rigiditetom, tremorom u mirovanju i nestabilnošću u održavanju položaja tijela.

Više o Parkinsonovoj bolesti