x
x

Problem nasilja nad medicinskim sestrama, od verbalnog do fizičkog nasilja

  19.06.2018.

Prema podacima Hrvatske komore medicinskih sestara, čak 89% anketiranih medicinskih sestara je na svom radnom mjestu doživjelo neki oblik verbalnog ili fizičkog nasilja.

Problem nasilja nad medicinskim sestrama, od verbalnog do fizičkog nasilja

Već dulje vrijeme suočeni smo s problemom nasilja nad medicinskim sestrama, koje može eskalirati i do razine ugrožavanja njihovih života. Hrvatska komora medicinskih sestara svjesna je problema sigurnosti radnog okruženja za medicinske sestre i druge zdravstvene djelatnike.

Anketa koju je provela Hrvatska komora medicinskih sestara ima za cilj od medicinskih sestara prikupiti podatke o nasilju nad njima tijekom obavljanja njihove djelatnosti. Hrvatska komora medicinskih sestara želi na taj način dobiti uvid u opseg ovog problema. Sakupljene podatke su analizirali i objavili, kako bi još jednom ukazali na dubinu problema i nužnost njegovog sustavnog rješavanja. U ovoj anketi nema točnih niti pogrešnih odgovora. Anketa je u potpunosti anonimna.

Rezultati

U anketi je sudjelovalo 1705 medicinskih sestara iz 83 zdravstvene ustanove

Od sestara koje su doživjele nasilje, 62% je doživjelo verbalno nasilje, dok je 37% sestara uz verbalno, doživjelo i fizičko nasilje.

U posljednjih 5 godina, napadi na medicinske sestre dogodili su se u 73% zdravstvenih ustanova koje su sudjelovale u ovoj anketi.

U 77% slučajeva nasilja nasilni bili pacijenti, a u 56% obitelj ili pratnja pacijenta.

Upravo zbog učestalih napada na medicinske sestre, Komora je zatražila izmjene Kaznenog zakona i uvođenje novog kaznenog djela kojim bi se napad na medicinske sestre i druge zdravstvene djelatnike tretirao kao napad na službene osobe.

Anketa

Izvor: Hrvatska komora medicinskih sestara