x
x

HČJZ: Kvaliteta života osoba oboljelih od multiple skleroze

  31.01.2018.

Budući je multipla skleroza sve veći javnozdravstveni problem a incidencija se pomiče u raniju životnu dob, potrebna je veća i zdravstvena ali i socijalna briga za ovu skupinu pacijenata, zaključak je istraživanja objavljenog u Hrvatskom časopisu za javno zdravstvo.

HČJZ: Kvaliteta života osoba oboljelih od multiple skleroze

Uvod: Multipla skleroza je kronična bolest još uvijek do kraja nerazjašnjene etiologije i mogućnosti liječenja. Vrlo je važno poboljšati kvalitetu života pacijenata kao i očekivani životni vijek.

Cilj rada: Ispitati kvalitetu života oboljelih osoba Koprivničko-križevačke županije, te vidjeti ima li razlike u odgovorima s obzirom na spol, dob, mjesto stanovanja, stupanj obrazovanja i bračni status ispitanika.

Ispitanici i metode: Anonimnim upitnikom ispitano je 63 ispitanika. U radu je korištena skraćena verzija Upitnika kvalitete života Svjetske zdravstvene organizacije (The World Health Organization Quality of Life Instrument) kao i sociodemografski podaci ispitanika. Dobiveni podaci su obrađivani korištenjem programa Microsoft Office Excel 2007 deskriptivnom statistikom i hi-kvadrat testom.

Rezultati: U istraživanju je sudjelovalo 63 ispitanika, 20 muškaraca i 43 žene u dobi od 24-68 godina, većinom iz grada (65,08%), završene srednje škole (61,55%), u mirovini (61,9%), u bračnoj zajednici (65,08%). Polovici ispitanika (52,38%) bolest se pojavila između 19-30 godina života. Četvrtina ispitanika je samostalno pokretna. Trećina ispitanika (39,68%) kvalitetu života ocjenjuje ocjenom 3, smatra da njihov život s ovom dijagnozom nema smisla (31,74%), a polovica ispitanika (46,03%) ocjenom 3 ocjenjuju svoju fizičku mogućnost. Polovica ispitanika (42,85%) procjenjuje svoje materijalno stanje nedostatnim za kupnju svih potrepština vezanih uz poboljšanje kvalitete života, prosječan ili loš seksualan život ima 74,59% ispitanika. Svoje dosadašnje liječenje 60% ispitanika ocjenjuje vrlo dobrim i odličnim. Varijable u odnosu na spol, dob, mjesto stanovanja, stupanj obrazovanja i bračni status ispitanika ne pokazuju statistički značajnu razliku.

Zaključak: Budući je multipla skleroza sve veći javnozdravstveni problem a incidencija se pomiče u raniju životnu dob, potrebna je veća i zdravstvena ali i socijalna briga za ovu skupinu pacijenata.

Hrvatski časopis za javno zdravstvo 2017;13:65-72

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluZipantola PROTECTMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: