x
x

Smanjenje cijena pomagala i manje dana bolovanja

  10.03.2012.

Iako je proračun Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2012. godinu manji za 934 milijuna kuna u odnosu na proračun za 2011. godinu, u HZZO-u su predvidjeli niz mjera kako bi se taj manjak nadoknadio.

Smanjenje cijena pomagala i manje dana bolovanja
100 milijuna planira se uštedjeti donošenjem liste medicinskih materijala, još toliko na bolovanjima, a 150 milijuna na cijenama ortopedskih pomagala

To se, prije svega, odnosi na racionalniju potrošnju, smanjenje cijena i smanjenje dana bolovanja. U izvještaju o poslovanju HZZO-a za vrijeme njegovog mandata, bivvši ravnatelj Tihomir Strizrep navodi kako je planiranim mjerama već omogućeno nesmetano funkcioniranje zdravstvenog sustava. 100 milijuna kuna predviđeno je smanjenjem rashoda zbog smanjenja stope zdravstvenog doprinosa sa 15 na 13%, 500 milijuna kuna planira se prikupiti od farmaceutskih kompanija za utrošene lijekove, 100 milijuna kuna planira se uštedjeti donošenjem liste medicinskih materijala, a 150 milijuna kuna na novim cijenama ortopedskih pomagala. Dodatnih 100 milijuna kuna, predviđaju u HZZO-u, uštedjet će se na bolovanjima.

Klasifikacija proizvoda

HZZO je izradio i dostavio na recenziju Hrvatskom liječničkom zboru šifrarnik medicinskih proizvoda koji se zasniva na sustavu Universal Medical Device Nomenclature System (UMDNS) koji se koristi u nekim zemljama Europske unije.

U ovom trenutku u Hrvatskoj ne postoji jedinstvena klasifikacija medicinskih proizvoda koja bi omogućila praćenje potrošnje medicinskih proizvoda na način kako to omogućava ATK klasifikacija lijekova. HZZO je izradio i dostavio na recenziju Hrvatskom liječničkom zboru šifrarnik medicinskih proizvoda koji se zasniva na sustavu Universal Medical Device Nomenclature System (UMDNS) koji se koristi u nekim zemljama Europske unije. Implementacija šifrarnika omogućiti će dodjelu šifre proizvoda prilikom upisa u očevidnik Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode, a pod istom šifrom proizvod će se moći pratiti od računa proizvođača do onog koji zdravstvena ustanova ispostavlja HZZO-u. UMDNS će omogućiti i izradu popisa s cijenama medicinskih proizvoda po uzoru na Listu lijekova. HZZO je početkom veljače bolnicama dostavio radnu verziju UMDNS klasifikacije i zatražio od bolnica da dostave popunjenu tablicu sa cijenama po kojima trenutno nabavljaju medicinske proizvode. Ovaj projekt, smatraju u HZZO-u, omogućit će uštedu od najmanje 100 milijuna kuna.

Snižavanje cijena

Zahvaljujući informatičkoj podršci, dvije trećine pomagala od 2010. godine izdaje se bez prethodnog odobrenja HZZO-a čime je, kažu u HZZO-u, značajno smanjen broj dolazaka osiguranih osoba na šaltere HZZO-a budući da se odobrenje potvrđuje elektroničkim putem u ordinaciji liječnika koji propisuje pomagalo.

Izrađen je i novi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala kojime se uvodi ISO 9999 standard, a cijene svih medicinskih pomagala smanjene su za 5%. Zahvaljujući informatičkoj podršci, dvije trećine pomagala od 2010. godine izdaje se bez prethodnog odobrenja HZZO-a čime je, kažu u HZZO-u, značajno smanjen broj dolazaka osiguranih osoba na šaltere HZZO-a budući da se odobrenje potvrđuje elektroničkim putem u ordinaciji liječnika koji propisuje pomagalo. HZZO i u ovom segmentu poslovanja planira uvesti regulatorne mehanizme koji su već primijenjeni u politici lijekova kao što je Ugovor o etičkom oglašavanju i 'pay back' ugovori. Dodatnom analizom tržišta, u siječnju 2012. godine, utvrđene su i nove značajne mogućnosti sniženja cijena ortopedskih pomagala čime je u 2012. godini moguće ostvariti značajne uštede odnosno gotovo 107 milijuna kuna i to na svega tri proizvoda. 63,4 milijuna kuna planira se uštedjeti na trakicama za određivanje glukoze u krvi (trenutna cijena 4,14 kuna, a planira 2,5 kune), 16,4 milijuna na lancetama za vađenje krvi iz prsta za kontrolu glukoze u krvi (trenutna cijena je 0,76 kuna, a planirana 0,15 kuna) te 27 milijuna kuna na pelenama (trenutna cijena je 3,2 kune, a planirana 2,47 kuna).U HZZO-u smatraju da, ako se provedu i postupci outsorcinga i spin off-a nezdravstvenih djelatnosti, te okrupnjavanja javne nabave za, primjerice, živežne namirnice, uredski materijal, utrošenu energiju i poštanske izdatke, moguće je u 2012. godini ostvariti dodatnih 250 milijuna kuna ušteda. Jedan od najvažnijih procesa u sustavu zdravstva svakako je informatizacija. Neki projekti su već provedeni kao, primjerice, e-recept, dok su neki pokrenuti te je uspostavljena komunikacija između tijela državne uprave.

Projekt povezivanje sa Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (HZMO) kako bi se podaci potrebni za prijavu i odjavu na obvezno zdravstveno osiguranje predavali prilikom prijave i odjave s mirovinskog osiguranja, te se elektroničkim putem slali iz HZMO-a u HZZO u visokoj je fazi dogovora oko sloga za razmjenu podataka čime će prestati potreba za dolazak na šaltere HZZO-a radi prijave i odjave na obvezno zdravstveno osiguranje. Godišnje se, primjerice, obavi oko 800.000 prijava odnosno odjava. Planira se i mogućnost plaćanja dopunskog osiguranja putem web-a korištenjem već implementiranog mehanizma za putno osiguranje. Uspostavit će se i razmjena podataka sa MUP-om kod prijave i odjave prebivališta kako bi se odmah kod prijave moglo navesti i potrebne podatke o nosiocu zdravstvenog osiguranja i dječjeg doplatka. Također se planira optimizacija potrebnih izvještaja koje šalju ugovorni subjekti i uspostava dostavljanja izvještaja preko CEZIH portala, bez papira i CD-ova, zatim uvođenje e-računa odnosno potpuno ukidanje papirnatih računa za sve ugovorne subjekte. Krajem veljače potpisan je i sporazum s Ministarstvom Uprave o razmjeni podataka o umrlim osobama putem web servisa čime će se na godišnjoj razini uštedjeti oko 15 milijuna kuna. U pripremi je i e-Radna knjižica odnosno priprema za spajanje na Mirovinski WEB servis, te priprema za elektronsku razmjenu podataka unutar Europske unije, a pokrenuto je i povezivanje s Poreznom upravom za razmjenu podataka iz sustava OIB-a.

Europska kartica

HZZO je spreman i za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) za hrvatske građane koje je HZZO dužai izdavati ulaskom u EU, a s 4 države članice EU (Njemačka, Slovenija, Mađarska i Češka) već je dogovoreno korištenje EKZO za njihove osiguranike koji privremeno borave u Hrvatskoj i prije samog ulaska Hrvatske u EU.