x
x

Dobra prognoza djece s febrilnih konvulzijama

  Ana Balažin Vučetić, dr. med. specijalist pedijatar

  16.05.2012.

Rizik za razvoj epilepsije u djece s febrilnim konvulzijama smanjuje se s vremenom, pokazala je prospektivna kohortna britanska studija, čiji su rezultati prezentirani na godišnjem sastanku Američkog društva za epilepsiju.

Dobra prognoza djece s febrilnih konvulzijama

Epilepsija je sklonost razvoju rekurentnih neprovocirajućih epileptičkih napadaja koji su rezultat prekomjerne električne aktivnosti mozga. S obzirom da epilepsija nije jedna jedinstvena bolest, već nastaje kao simptom u sklopu brojnih drugih poremećaja, teško je predvidjeti ishod u pojedinog bolesnika. Kako bi ispitali dugoročne ishode nakon prvog epileptičkog napadaja, britanski su znanstvenici 1980-ih godina započeli studiju (NCPSE - National General Practice Study of Epilepsy) u koju je uključeno preko 1000 bolesnika. Četvrtina bolesnika su bila djeca.

Kako bi ispitali da li se rizik za razvoj novonastale epilepsije u djece s febrilnim konvulzijama smanjuje s vremenom, znanstvenici na čelu s dr. Gail S. Bell s Londonskog sveučilišnog koledža (UCL) analizirali su podskupinu od 220 ispitanika s febrilnim konvulzijama (izuzeta su djeca s neonatalnim konvulzijama). Ispitanici su bili uključeni u studiju tijekom trogodišnjeg perioda, od 1984. - 1987. god. Pokazalo se da 68% djece nakon prvih konvulzija više nije imalo daljnjih konvulzivnih napadaja. Od 181 ispitanika koji je praćen do 2010. god. njih je 175 bilo bez napadaja unatrag 5 godina, dok je njih 171 bilo bez napadaja i bez antiepileptičke terapije.

Pokazalo se da je 6% djece s febrilnim konvulzijama razvilo epilepsiju, a rizik za razvoj epilepsije tijekom perioda praćenja je bio gotovo 10 puta veći od onog u općoj populaciji. Međutim kada su se analizirale pojedine dobne skupine, pokazalo se da, iako je rizik bio povećan u dobnim skupinama od 0-4 godine, 5-9 godina i 10-14 godina, on je bio normalan u skupini 15-19 godina.

Sveukupno, vjerojatnost razvoja epilepsije 20 godina nakon epizode febrilnih konvulzija je bila 6,7%. To je nešto više od incidencije koja se očekuje u općoj populaciji, no potvrđuje sveukupnu odličnu prognozu djece s febrilnim konvulzijama. Glavni nedostatak ove studije je relativno mali broj ispitanika, stoga je potrebno provesti daljnje, veće studije, po mogućnosti s etničkom stratifikacijom, kako bi se utvrdilo smanjuje li se rizik na onaj u općoj populaciji.

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyGastalBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: