x
x

Farmakokinetika lamotrigina u menstrualnom ciklusu i kod uzimanja hormona

  Jelena Bošnjak, dr. med. specijalist neurolog

  11.02.2011.

Farmakokinateki lamotrigina (LTG) mijenja se u žena u različitim životnim fazama. Žene u menopauzi imaju povećani klirens LTG u usporedbi sa ženama koje imaju uredan menstrualni ciklus i ne uzimaju oralne kontraceptive. Oralni kontraceptivi imaju veliki učinak na klirens LTG dok se klirens LTG bitno ne mijenja u normalnom menstrualnom ciklusu.

Farmakokinetika lamotrigina u menstrualnom ciklusu i kod uzimanja hormona

Autori Wegner I i suradnici (SEIN, AN Zwolle, Nizozemska) prospektivno su istraživali promjene klirensa lamotrigina (LTG) tijekom menstrualnog ciklusa, kod uzimanja oralnih kontraceptiva (OK) i u menopauzi.
U istraživanju su sudjelovale tri skupine žena s epilepsijom koje uzimaju LTG. U prvoj skupini bile su žene s urednim menstrualnim ciklusom koje nisu uzimale OK, u drugoj skupini žene koje su uzimale OK te u trećoj skupini žene koje su u menopauzi. Svakodnevno se monitorirala koncentracija LTG u serumu.
Klirens LTG u prvoj skupini je bio 49L/24 sata. Nisu utvrđene promjene klirensa LTG tijekom menstrualnog ciklusa unutar prve skupine. U drugoj skupini srednji klirens LTG je bio 126 L/24 sata. Koncentracija LTG je bila veća u tjednu kada se ne uzimaju OK, a smanjuje se na osnovne vrijednosti 8. dan nakon početka uzimanja OK. U trećoj skupini srednji klirens LTG je bio 82 L/24 sata.
Rezultati ove studije pokazuju povećani klirens LTG kod žena u menopauzi u usporedbi s ženama koje imaju uredan menstrualni ciklus i ne uzimaju OK. Oralni kontraceptivi imaju veliki učinak na klirens LTG dok se klirens LTG bitno ne mijenja u normalnom menstrualnom ciklusu.