x
x

Meta analiza: probiotici smanjuju rizik dijareje kod primjene antibiotika

  09.05.2012.

Probiotici smanjuju rizik nastanka dijareje uzrokovane upotrebom antibiotika, navodi se u zaključku meta analize objavljene u časopisu JAMA. Međutim, u zaključcima studije se ne navodi koji su preprati najbolji.

Meta analiza: probiotici smanjuju rizik dijareje kod primjene antibiotika

Istraživači su pregledali 80 randomiziranih kliničkih istraživanja u kojima su probiotici korišteni u prevenciji dijareje ili u terapiji dijareje nastale korištenjem antibiotika. U podskupini od 63 kliničkih istraživanja u koje je uključeno oko 12000 bolesnika, ustanovljen je manji rizik nastanka dijareje za vrijeme uzimanja antibiotika (0.58) u odnosu na kontrolnu skupinu. Ustanovljeno je da  probiotik treba davati kod 13 osoba koje uzimaju antibiotike kako bi se spriječio jedan slučaj dijareje.

Međutim, u studijama je slabo dokumentirana vrsta korištenih probiotika, neobjašnjive su razlike među pojedinim kliničkim istraživanjima i ima malo izvještaja o mogućim nuspojavama liječenja.