x
x

Probiotici mogu spriječiti proljev koji uzrokuju antibiotici

  04.06.2013.

Antibiotici su među najčešće propisivanim lijekovima na svijetu. Liječenje antibioticima može poremetiti ravnotežu mikroorganizama koji se normalno nalaze u crijevima. To može uzrokovati niz simptoma, od kojih je najuočljiviji proljev.

Probiotici mogu spriječiti proljev koji uzrokuju antibiotici
Kratkotrajno korištenje probiotika pokazalo se kao sigurno i učinkovito kad se koriste zajedno s antibioticima u pacijenata koji nemaju poremećaje imunološkog sustava ili teške bolesti.

Clostridium difficile je osobito opasan mikroorganizam koji može kolonizirati cijeva kad je normalna ravnoteža poremećena. Clostridium difficile uzrokuje različite bolesti, od infekcija bez simptoma, preko proljeva, upale crijeva i smrti. Cijena liječenja vrlo je visoka i financijski teret za zdravstveni sustav je značajan.

Probiotici su mikroorganizmi za koje se smatra da mogu popraviti ravnotežu mikroorganizama koji nastanjuju crijeva, ublažiti poremećajima te ravnoteže i smanjiti rizik od kolonizacije bakterijama koje mogu uzrokovati bolesti. Sve su dostupniji u obliku kapsula i nadomjestaka hrani te se mogu kupiti u prehrambenim trgovinama. Kao „funkcionalna hrana“ ili „dobre bakterije“, probiotici se spominju kao mogući način za sprječavanje i liječenje proljeva koji uzrokuje Clostridium difficile.

Cochrane sustavni pregled uključio je 31 randomizirano kliničko istraživanje s ukupno 4492 ispitanika. U 23 studije (4213 ispitanika) procijenjena je učinkovitost probiotika za sprječavanje proljeva uzrokovanog bakterijom Clostridium difficile u osoba koje su uzimale antibiotike. Rezultati analize svih istraživanja pokazuju da davanje probiotika zajedno s antibioticima može smanjiti rizik od razvoja proljeva uzrokovanog s Clostridium difficile za 64%. Nuspojave su procijenjene u 26 studija (3964 ispitanika) i rezultati pokazuju da probiotici smanjuju rizik od razvoja nuspojava. Najčešće nuspojave opisane u ovim studijama bile su grčevi u stomaku, mučnina, vrućica, mekana stolica, plinovi i poremećaj okusa. Kratkotrajno korištenje probiotika pokazalo se kao sigurno i učinkovito kad se koriste zajedno s antibioticima u pacijenata koji nemaju poremećaje imunološkog sustava ili teške bolesti.

VEZANI SADRŽAJ > <