x
x

Adjuvantna terapija cinkom smanjuje neuspjeh liječenja antibioticima

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  09.06.2012.

Prema novom randomiziranom, dvostruko slijepom, placebo kontroliranom istraživanju, adjuvantna terapija cinkom u dojenčad s ozbiljnom bakterijskom infekcijom smanjuje neuspjeh liječenja.

Adjuvantna terapija cinkom smanjuje neuspjeh liječenja antibioticima

Kako bi procijenili učinak uspješnosti liječenja adjuvantnom terapijom cinkom istraživači su pregledali dojenčad u dobi od 7 do 120 dana u periodu između srpnja 2005. i prosinca 2008. godine fokusirajući se na konvulzije, brzo disanje, uvlačenje prsnog koša i druge znakove ozbiljne bakterijske infekcije. Nakon pregleda u istraživanje je uključeno 700 beba koje su randomizirane u placebo ili cink skupinu kao dodatak standardnoj antibiotskoj terapiji. U usporedbi s placebo skupinom istraživači su utvrdili 40 postotno smanjenje rizika za neuspjeh terapije u skupini koja je primila cink.

Primarni ishod ispitivanja bio je neuspjeh liječenja definiran kao potreba za promjenom antibiotika u roku od 7 dana od dana randomizacije. U sekundarne ishode uključeni su vrijeme potrebno da se bebe vrate na isključivo oralno hranjenje, vrijeme dobivanja na težini i ukupno vrijeme oporavka.

Utvrđeno je kako u podskupini bolesnika u dobi od 7 do 60 dana dodatak cinka smanjuje učestalost neuspjeha liječenja za 54%.

Cink je imao veći učinak kod djece s proljevom, nego kod djece bez proljeva, a između pothranjene djece i djece normalne težine nije zapažena razlika u učinkovitosti liječenja.

Istraživači upozoravaju da cink treba dodatno istražiti prije nego se rutinski počne primjenjivati uz antibiotike. Ukoliko takva istraživanja potvrde smanjenje neuspjeha antibiotskog liječenja dodavanjem cinka, rutinska primjena cinka uz antibiotike može dovesti do značajnog smanjenja smrtnosti dojenčadi, posebno u okruženjima s ograničenim resursima gdje je druga linija antibiotika i intenzivna skrb možda nedostupna.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROMaxirinoPLIVIT total energy
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: