x
x

Psihoedukacija za braću i sestre osoba s teškim mentalnim bolestima

  23.06.2015.

Ovaj Cochrane sustavni pregled uspoređuje psihoedukaciju za članove obitelji osoba s teškim mentalnim bolestima nasuprot standardne brige ili bilo koje druge intervencije kao načina za unapređivanje njihove dobrobiti i kvalitete života kao i suočavanja s brigom za njihove mentalno bolesne članove obitelji.

Psihoedukacija za braću i sestre osoba s teškim mentalnim bolestima

Dosadašnje spoznaje. 

Psihoedukacijski programi nastoje unaprijediti znanje i razumijevanje mentalnog zdravlja. Članovima obitelji osoba s teškim mentalnim bolestima, uključujući braću i sestre, često se nudi psihoedukacija. Pretpostavlja se da će veće znanje pomoći braći i sestrama da se efikasnije suočavaju s pružanjem njege svom mentalno bolesnom bratu ili sestri te povećati njihovu dobrobit. Psihoedukacijske intervencije uključuju interakciju između osobe koja pruža informacije i člana obitelji osobe s mentalnom bolešću. One se mogu odvijati na različite načine kao što su metoda licem u lice, putem internetskih foruma ili kombinacijom tih metoda.

Obilježja istraživanja.

Pretraživanje slučajno odabranih radova koji istražuju psihoedukaciju braće i sestara osoba s teškim mentalnim bolestima provedena je 2013. godine. Rezultati pretraživanja pokazuju da braća i sestre čine mali udio članova obitelji koji sudjeluju u studijama ove vrste. Pronađena je samo jedna studija koja zadovoljava kriterije uključenja u ovaj sustavni pregled. Ta studija uključivala je devetoro braće i sestara te je uspoređivala psihoedukacijsku intervenciju sa standardnom brigom u organizaciji skrbi zajednice, tijekom perioda od 21 mjeseca.

Ključni rezultati.

Pokazalo se da braća i sestre koji su primili psihoedukaciju imaju bolje ishode u terminima suočavanja. Međutim, broj sudionika je mali, kvaliteta dokaza niska te ne postoji zaključni dokaz da psihoedukacija doprinosi dobrobiti braće i sestara u ovom i drugim važnim područjima (poput dobrobiti, kvalitete života) ili ishodima osoba s mentalnim bolestima (poput mentalnog stanja, hospitaliziranja ili duljine boravka u bolnici).

Kvaliteta dokaza.

Potrebne su daljnje studije kako bi se razumjela uloga psihoedukacije posebno u pomaganju braći i sestrama kod suočavanja s pružanjem njege njihovom mentalno bolesnom bratu ili sestri. Oskudica studija dobre kvalitete ukazuje da nije moguće procijeniti koji tip psihoedukacije je najdjelotvorniji, iako intervencije grupnog formata koje okupljaju članove obitelji kako bi primili edukaciju i podijelili svoja iskustva izgledaju dobro primljene od strane sudionika.

Sažetak je pripremio Ben Gray, istraživač zaposlen u Zakladi McPin: http://mcpin.org/

Bilješka o prijevodu:

Hrvatski Cochrane

Prevela: Kristina Ajduković

Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr