x
x

Tečaj trajnog usavršavanja: Suvremeni pristup transseksualnosti

  13.04.2013.

Tečaj trajnog usavršavanja „Suvremeni pristup transseksualnosti" održat će se 10. svibnja 2013. u dvorani „Botteri" u Edukacijskom centru KBC Zagreb, Kišpatićeva 12.

Tečaj trajnog usavršavanja: Suvremeni pristup transseksualnosti
Pristup transseksualnim osobama u Republici Hrvatskoj ne slijedi iskustva razvijenih zemalja. U Hrvatskoj nema smjernica koje bi na znanstveno-stručan način pratile dijagnosticiranje i tretman ovih osoba. Tečaj ima za cilj prikaz postojećeg stanja te suvremeni interdisciplinarni pristup transseksualnim osobama.

Voditelji tečaja: prof. dr. sc. Dražen Begić i prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

Tečaj je namijenjen specijalistima i specijalizantima specijalistima psihijatrije, kliničke psihologije, endokrinologije, kirurgije, ginekologije, obiteljske medicine i svima onima koji se u svakodnevnom radu susreću s transseksualnim osobama.

Dugi niz godina transseksualnost (TS) je svrstavana u kategoriju duševnog i/ili tjelesnog poremećaja. Situacija se vremenom mijenjala tako da se kod ovih osoba somatskom i psihologijsko-psihijatrijskom evaluacijom utvrđuje (ne)postojanje primarnog poremećaja. Ako se ne radi o psihijatrijskoj/somatskoj podlozi, transseksualnost „izlazi" iz kategorije poremećaja i predstavlja entitet sam po sebi. Takve osobe mogu pristupiti kompleksnom procesu promjene spola, koji se temelji na biopsihosocijalnom pristupu, a uključuje kirurški, endokrinološki, psihološko-psihijatrijski te pravno-legislativni tretman.

Pristup transseksualnim osobama u Republici Hrvatskoj ne slijedi iskustva razvijenih zemalja. U Hrvatskoj nema smjernica koje bi na znanstveno-stručan način pratile dijagnosticiranje i tretman ovih osoba. Tečaj ima za cilj prikaz postojećeg stanja te suvremeni interdisciplinarni pristup transseksualnim osobama.

PRIJAVA SUDJELOVANJA

Kotizacija za tečaj iznosi 600 kuna za specijaliste i 400 kuna za specijalizante, a uplaćuje se na žiro račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2340009-1110024619 s pozivom na broj 15181 i naznakom - Za tečaj „Suvremeni pristup transseksualnosti".

Pristupnicu za sudjelovanje na tečaju molimo pošaljite najkasnije do 6. svibnja 2013. na adresu Mario Cvek, Medicinski fakultet, Šalata 3, Zagreb,

Uplatnicu ili njezinu presliku donesite na registraciju tečaja, a moguća je uplata kotizacije i za vrijeme registracije.

Tečaj je bodovan od strane HLK, a sve dodatne informacije mogu se dobiti kod tajnika tečaja (gosp. Mario Cvek, tel. 4566966, mob. 091 5392866, fax. 4590270, e-mail: mcvek@mef.hr) ili voditelja.

Pristupnica (doc)

Program tečaja (doc)