x
x

Prisutnost krivotvorenih lijekova u ljekarnama

  16.06.2012.

Distribucija krivotvorenih lijekova u zemljama u razvoju i stabilnost galenskih pripravaka koji su skladišteni mjesecima u uvjetima različite temperature i vlažnosti opisana je u CMJ-u.

Prisutnost krivotvorenih lijekova u ljekarnama

Cilj Istražiti distribuciju krivotvorenih lijekova u zemljama u razvoju i odrediti stabilnost galenskih pripravaka u zemljama u razvoju.

Postupak Kupili smo 221 farmaceutski uzorak različitih terapeutskih razreda, kako u autoriziranim tako i u ilegalnim ljekarnama i podvrgli ih testovima kakvoće prema Europskoj farmakopeji, sedmo izdanje. Stabilnost galenskih pripravaka u uvjetima različite temperature (T) i relativne vlažnosti (RH) određena je ultraljubičasto-vidljivom spektrometrijom.

Rezultati Kakvoća velikog postotka uzoraka (52%) nije zadovoljila standarde i takvi uzorci su smatrani krivotvorinama. Galenski pripravci bili su stabilni 24 mjeseca u "standardnim"  uvjetima (T=25±2°C, RH=50±5%). U "ubrzanim" (T=40±2°C, RH=50±5%) uvjetima, pripravci su bili stabilni 3 mjeseca ako su bili čuvani u staklenim posudama. Stabilnost uzoraka u "ubrzanim" uvjetima bila je slična stabilnosti uzoraka koju su prikupljeni u tropskim zemljama i može biti pokazatelj očekivane stabilnosti galenskih pripravaka u tropskim zemljama.

Zaključak Ovo istraživanje daje korisne informacije o prisutnosti krivotvorenih lijekova u ljekarnama mnogih zemalja u razvoju te služi kako zvono za uzbunu. Predlažemo osnivanje galenskih laboratorija u zemljama u razvoju širom svijeta. 

Francesca Baratta, Antonio Germano, Paola Brusa