x
x

Preporuke za uspješno držanje dijete

  22.01.2012.

Nova studija otkriva da kad ljudi unose hranom više kalorija odnosno energije nego što mogu potrošiti, povećavaju tjelesnu masu, a smanjuju muskulaturu, i to u slučaju da im je prehrana siromašna proteinima. Tretmani rješavanja debljine trebali bi se prvenstveno usmjeriti na smanjenje količine masti u tijelu, a ne samo na smanjenje tjelesne mase.

Preporuke za uspješno držanje dijete

Istraživanje u trajanju od 10 do 12 tjedana provedeno je na 25 dobrovoljca oba spola, u dobi od 18 do 35 godina, s indeksom tjelesne mase od 19 do 30.

Ispitanici su dobivali više energije nego što su mogli potrošiti (40%) odnosno oko 950 kcal više, a bili su podjeljeni u 3 skupine s obzirom na količinu proteina koji je specifični režim prehrane sadržavao.

Rezultati su bili sljedeći:
• Svi dobrovoljci su povećali tjelesnu masu.
• Količina tjelesne masti povećala se kod ispitanika u sve 3 skupine.
• Nemasna tjelesna masa smanjila se kod niskoproteinske prehrane, a povećala kod normalnog ili povećanog unosa proteina (25% energije dolazi od proteina).
• Potrošnja energije u mirovanju značajno se povećala kod dobrovoljaca na dijeti s normalnim ili povećanim unosom proteina.

Istraživanje je pokazalo da su kalorije same za sebe odgovorne povećanju tjelesne masti, dok su proteini odgovorni za sagorijevanje energije i za nemasnu tjelesnu masu, čime se naglašava korisna uloga proteina u postizanju i održavanju tjelesne mase.

Tretmani rješavanja debljine trebali bi se prvenstveno usmjeriti na smanjenje količine masti u tijelu, a ne samo na smanjenje tjelesne mase.

Izvor: JAMA