x
x

Veći energetski unos za bolji oporavak u jedinici intenzivnog liječenja

  15.10.2011.

Bolesnici koji prehranom dobivaju više kalorija tijekom boravka u jedinici intenzivnog liječenja imaju niže stope mortaliteta od onih bolesnika kod kojih je dnevni energetski unos niži od preporučenog.

Veći energetski unos za bolji oporavak u jedinici intenzivnog liječenja

To je otkrila skupina znanstvenika koji su analizirali podatke dobivene od 7 872 mehanički ventilirana bolesnika, smještena u jedinici intenzivnog liječenja. Pokazalo se da su pacijenti koji su dobivali najmanje 2/3 dnevno preporučenog kalorijskog unosa imali manju stopu smrtnosti u odnosu na pacijente koji su dobivali manje od jedne trećine preporučenog dnevnog energetskog unosa.
Istraživači su zaključili i da je optimalni dnevni energetski unos 80-85% preporučenog.

Budući da bolesnici na intenzivnoj njezi obično dobivaju 50-60% propisanih kalorija, potrebno je uložiti napore da se taj unos poveća kako bi se povećale šanse za preživljenje kritično bolesnih osoba.

Izvor: Critical Care Medicine.

VEZANI SADRŽAJ > <