x
x

5. kongres Hrvatskog društva za kliničku prehranu

  07.12.2017.

Zadovoljstvo nam je najaviti program 5. kongresa Hrvatskog društva za kliničku prehranu, koji će se održati 8. i 9. prosinca u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

5. kongres Hrvatskog društva za kliničku prehranu

Mjesto i vrijeme održavanja: Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Trg Josipa Jurja Strossmayera 14, 10 000 Zagreb

Petak, 8.12.2017.

15:00 – 15:30 Registracija sudionika

15:30 – 16:20 Otvaranje kongresa

15:30 – 15:50 Željko Krznarić: 30+ godina kliničke prehrane u Republici Hrvatskoj

15:50 – 16:15 Sanja Kolaček: Uloga prehrane u epigenetici i dugoročnom programiranju zdravlja

16:15 – 16:20 Rasprava

16:20 – 17:20 Okrugli stol: Smjernice o primjeni enteralne prehrane u Republici Hrvatskoj

Moderatori: Sanja Kolaček, Darija Vranešić Bender

Sudionici:

  • predstavnik Ministarstva zdravstva RH
  • predstavnik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
  • prof.dr.sc. Željko Krznarić, dr.med., Hrvatski liječnički zbor
  • dr.sc. Lea Pollak, dipl.ing., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Igor Kosec, Suzana Matijević (KIMP)

17:20 – 17:30 Pauza za kavu

17:30 – 18:40 Stari izazov, novo lice

Moderatori: Marina Panišić (Serbia), Kalina Stardelova (Macedonia)

17:30 – 17:45 Željko Krznarić: Zašto smo otvorili jedinicu za liječenje zatajenja crijevne funkcije?

17:45 – 18:10 Jonathan Shaffer (UK): Tips and tricks in intestinal failure management

18:10 – 18:35 Iva Hojsak: Naša iskustva u liječenju sindroma kratkog crijeva u djece

18:35 – 18:40 Rasprava

18:40 – 19:00 Pauza

19:00 – 20:10 Sponzorirani simpozij

Moderator: Željko Krznarić

19:00 – 19:05 Intro video: Oralno primijenjeni enteralni pripravci

19:05 – 19:35 Josipa Radić: Uloga hidrolizata kolagena u prevenciji i liječenju sarkopenije

19:35 – 19:55 Darija Vranešić Bender: Koncept visoko kalorijskih enteralnih pripravaka

19:55 – 20:10 Rasprava

20:30 Večera

Subota, 9.12.2017.

9:00 – 10:10 Multidisciplinarni pristup

Moderatori: Ana Barišić, Brankica Mijandrušić Sinčić

9:00 – 9:15 Marina Panek: Minute for IBD

9:15 – 9:30 Irena Krznarić Zrnić: Prva transplantacija fekalne mikrobiote u Hrvatskoj

9:30 – 9:45 Zdravko Perko: Zašto smo osnovali Hrvatsko društvo za ubrzani oporavak nakon operativnog zahvata?

9:45 – 10:00 Silvija Čuković Čavka: Novosti u liječenju celijakije u odrasloj dobi

10:00 – 10:10 Rasprava

10:10 – 11:20 Nutritivna i funkcionalna procjena

Moderatori: Irena Martinis, Željko Šundov

10:10 – 10:30 Darija Vranešić Bender: Indirektna kalorimetrija, nova metoda u primjeni

10:30 – 10:50 Agata Ladić: Funkcionalni testovi u gastroenterologiji – poveznica s dijetnim savjetovanjem

10:50 – 11:10 Marina Roje Bedeković: Rano prepoznavanje i dijagnostika neurogene orofaringealne disfagije: naša iskustva

11:10 – 11:15 Video: Prepoznavanje sarkopenije u praksi

11:15 – 11:20 Rasprava

11:20 – 11:30 Pauza za kavu

11:30 – 12:15 Sponzorirani simpozij 

11:30 – 11:50 Tajana Pavić: Evolucija kliničke prehrane – od standardnih formulacija do farmakonutrijenata

11:50 – 12:10 Sandra Milić: HMB – farmakonutrijent koji čini razliku

12:10 – 12:15 Rasprava

12:15 – 13:40 Mini-simpozij: Edukacija u kliničkoj prehrani

Moderatori: Davor Ježek, Darija Vranešić Bender

12:15 – 12:35 Cristina Cuerda (Spain): Models of Exellence in the World of Nutrition Education

12:35 – 12:55 Tajana Pavić: Kvaliteta dokaza i edukacija na području kliničke prehrane

12:55 – 13:15 Remy Meier (Switzerland): Life Long Learning in the Field of Clinical Nutrition

13:15 – 13:30 Željko Krznarić: Poslijediplomski studij „Klinički nutricionizam“

13:30 – 13:40 Rasprava

13:40 – 14:40 Ručak

14:40 – 16:10 Sekcija: klinički nutricionizam

Moderatori: Željko Krznarić, Marko Banić

14:40 – 15:00 Dileep Lobo (UK): Science of nutrition

15:00 – 15:20 Michael Hiesmayr (Austria): Nutrition Day – A Success Story

15:20 – 15:40 Eva Pavić: Prehrana kod ateroskleroze i dijabetesa

15:40 – 16:00 Ivica Vrdoljak: Praktični aspekti dijetoterapije u bolesnika na hemodijalizi

16:00 – 16:10 Rasprava

16:10 – 16:20 Pauza za kavu

16:20 – 17:30 Farmaceutska sekcija

Moderatori: Aida Saray (Bosna i Hercegovina), Dina Ljubas Kelečić

16:20 – 16:40 Dina Ljubas Kelečić: Uloga farmaceuta u timu za nutritivnu potporu

16:40 – 17:00 Gil Hardy (New Zealand): Challenges of TPN manipulation and medication compatibility issues

17:00 – 17:20 Hrvoje Prlić: Mogućnosti “tailor-made” TPN kod nas

17:20 – 17:30 Rasprava

17:30 – 18:30 Izborna skupština

Prigodna proslava 30 godina Hrvatskog društva za kliničku prehranu HLZ i 10 godina Odjela za kliničku prehranu KBC Zagreb

Tombola s nagradnim edukacijama:

1. nagrada: ESPEN 2018, Madrid

2. nagrada: ACCN Clinical Nutrition Course 2018, Cyprus

3. nagrada: ESPEN Clinical Nutrition Course 2018, Zagreb

Organizacijski odbor:

  • prof.dr.sc. Željko Krznarić
  • doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender
  • Dina Ljubas Kelečić, mag.pharm.

Prijava i registracija

Kongres nema kotizaciju, potrebno je poslati prijavu na: cobal.epode@hlz.hr sa slijedećim podacima o sudioniku: ime, prezime, institucija, e-mail, kontakt telefon. Broj sudionika je ograničen, molimo prijave poslati najkasnije do 30.11.2017.

Program boduje Hrvatska liječnička komora i Hrvatska ljekarnička komora.

Informacije: O-Tours d.o.o., Gajeva 6/1, Zagreb

Tatjana Koprtla, e: tatjana.koprtla@otours.hr, m: +385 98 9805 716