x
x

Umjereno dnevno petnaestminutno vježbanje poboljšava preživljavanje

  Jacinta Vuković, dr. med.

  31.08.2011.

15 minuta vježbanja dnevno može značajno smanjiti individualni rizik od smrti te bi trebalo potaknuti mnoge osobe da uklope bar i malu tjelesnu aktivnost u svoje pretrpane dnevne rasporede.

Umjereno dnevno petnaestminutno vježbanje poboljšava preživljavanje

Rezultati prospektivne kohortne studije, objavljeni 16. kolovoza u časopisu The Lancet, pokazali su da umjereno dnevno petnaestminutno vježbanje smanjuje mortalitetni rizik za 14%. Ujedno je dokazana korisnost vježbanja čak i kada se ne postiže tjednih 150 minuta vježbanja preporučenih u ranijim studijama.

Kohortna studija, provedena u Tajvanu, uključila je 416175 ispitanika (199265 muškaraca i 216910 žena) koji su praćeni u razdoblju od 1996. do 2008. godine standardnim medicinskim probirom (screening program). Prosječno trajanje praćenja ispitanika bilo je 8.05 ± 4.21 godina. Ispitanici su, s obzirom na količinu tjednog vježbanja koju su sami upisivali u upitnik bili podijeljeni na: neaktivne, slabo aktivne, umjereno aktivne, aktivne i vrlo aktivne. Za svaku grupu izračunato je očekivano trajanje života i omjeri rizika (Hazard Ratio, HR) za mortalitetni rizik (mortality risk), dok je neaktivna grupa ispitanika predstavljala standard.

Prosječno trajanje vježbanja za slabo aktivnu grupu bilo je 92 minute tjedno (95% Confidence Interval [CI], 71-112) ili 15 ± 18 minuta dnevno. Mortalitetni rizik bilo kojeg uzroka bio je 14% niži (HR, 0,86; 95% CI, 0,81-0,91), a očekivano trajanje života bilo je 3 godine duže u grupi slabo aktivnih u odnosu na grupu neaktivnih ispitanika.
Svakih dodatnih 15 minuta vježbanja koji su se nastavljali na minimalnih 15 minuta dnevnog vježbanja bilo je povezano s daljnjim smanjenjem općeg mortalitetnog rizika za 4% (95% CI, 2,5-7,0) i mortalitetnog rizika za karcinome za 1% (95% CI, 0,3-4,5). Ovakva korisnost vježbanja zabilježena je u svim dobnim skupinama, kod oba spola kao i kod osoba s rizikom za razvoj kardiovaskularnih bolesti.
Autori studije ističu da 15 minuta umjerenog vježbanja dnevno ili 90 minuta tjedno može biti korisno čak i kod pojedinaca s prisutnim kardiovaskularnim rizicima.
Ograničenja ove studije leže u njenom opservacijskom karakteru s mogućim ometajućim faktorima kao što su oslanjanje na osobne zabilješke ispitanika trajanja vježbanja, nedostatak mogućnosti ekstrapolacije generalizacije na druge populacije i moguće osipanje ispitanika tijekom praćenja.

Anil Nigam i Martin Juneau, s kanadskog Instituta za srce u Montrealu, u uvodniku The Lanceta navode da je ovo prva opservacijska studija tog opsega koja dokazuje korisnost za zdravlje i lake tjelesne aktivnosti u slobodno vrijeme.
Saznanje da samo 15 minuta vježbanja dnevno može značajno smanjiti individualni rizik od smrti ohrabruje mnoge osobe da uklope bar i malu tjelesnu aktivnost u svoje pretrpane dnevne rasporede. Vladine institucije i zdravstveni radnici trebali bi imati vodeću ulogu u širenju ove informacije i prosvjećivanju stanovništva o važnosti i korisnosti makar i umjerene tjelesne aktivnosti - naglašavaju Nigam i Juneau.

Lancet