x
x

Volumen cingularnog korteksa varira ovisno o težini depresije

  Maja Strineka, dr. med.

  26.01.2011.

Volumen cingularnog korteksa mogao bi biti progresivno pogođen kako se depresija pogoršava s vremenom, našli su istraživači iz Španjolske. Prethodno je ovaj dio mozga povezan s poremećajima raspoloženja, pogotovo prednji dio, no studije su se uvijek bavile jednom fazom bolesti te napredak kroz vrijeme nije praćen.

Volumen cingularnog korteksa varira ovisno o težini depresije

Uključeno je 59 bolesnika s velikim depresivnim poremećajem - 20 je imalo prvu epizodu, 19 rekurentnu bolest, 20 kroničnu, sa trajanjem sadašnje epizode preko 2 godine te 20 kontrola. Kortikalni volumen izmjeren je na slikama magnetske rezonancije. Komparacijske su snimke pokazale promjenu volumena u području cingularnog korteksa ovisno o podgrupi bolesnika, tj o trajanju i težini bolesti. Tako je povećan volumen nađen u prednjem cingularnom korteksu rano u razvoju bolesti (tj u prvoj epizodi), dok se u kasnijim fazama smanjivao volumen stražnjeg dijela. Zanimljivo je da je dio koji se povezuje s perzistiranjem simptoma u dugotrajnoj bolesti prednji dio, koji je i cilj terapijske duboke stimulacije mozga.

Postoji nekoliko teorija o involviranosti cingularnog korteksa. Jedna je da hiperaktivnost glutaminergičkog sustava kod depresije uzrokuje oštećenje mozga. Druga sugerira da neurotropni faktor koji se producira u samom mozgu ima smanjenu proizvodnju u depresiji. Starija je teorija o povišenim razinama kortizola koje oštećuju mozak. Sve ove teorije imaju kliničke implikacije, a bolesnike je naravno potrebno liječiti što ranije i učinkovitije, stoga su potrebna i nova istraživanja u ovom području.