x
x

Palijativna medicina: jučer – danas – sutra

  03.05.2023.

Suvremena se medicina dijeli na preventivnu, kurativnu i palijativnu. Palijativna medicina i palijativna skrb bave se osobama koje boluju od progresivnih neizlječivih bolesti s očekivanim smrtonosnim ishodom i članovima njihovih obitelji.

Palijativna medicina: jučer – danas – sutra

Provodi ju interdisciplinarni palijativni tim na svim razinama zdravstvene zaštite. Palijativna skrb je širi pojam od palijativne medicine, jer obuhvaća i brojne druge aktivnosti koje provode institucije vezane uz socijalnu skrb kao i organizacije civilnog društva, vjerske institucije i drugi dionici u zajednici.

Iako elemente palijativnog pristupa nalazimo u ljudskoj povijesti otkad postoji liječenje, zadnjih pedesetak godina svjedoci smo naglog razvoja palijativne medicine kao posebne specijalizacije i subspecijalizacije u brojnim zemljama u svijetu.

Palijativna skrb je civilizacijski iskorak i pravi primjer medicine usmjerene prema osobi.  S obzirom na starenje populacije i sve veće tehnološke mogućnosti suvremene medicine, očekujemo veliko povećanje potreba za palijativnom skrbi, što zahtijeva aktivno sudjelovanje svih koji sudjeluju u kreiranju i provođenju socijalnih i zdravstvenih politika zajednice, kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj i međunarodnoj razini. U ovom je radu prikazan povijesni razvoj i sadašnje stanje palijativne medicine u svijetu, s posebnim naglaskom na situaciju u Hrvatskoj.

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Snježana Kaštelan, Nada Pjevač, Domagoj Keleminić, Bernarda Braš, Neda Pjevač, Milan Milošević, Slavko Orešković

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoGastalMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: