x
x

Palijativna medicina: jučer – danas – sutra

  03.05.2023.

Suvremena se medicina dijeli na preventivnu, kurativnu i palijativnu. Palijativna medicina i palijativna skrb bave se osobama koje boluju od progresivnih neizlječivih bolesti s očekivanim smrtonosnim ishodom i članovima njihovih obitelji.

Palijativna medicina: jučer – danas – sutra

Provodi ju interdisciplinarni palijativni tim na svim razinama zdravstvene zaštite. Palijativna skrb je širi pojam od palijativne medicine, jer obuhvaća i brojne druge aktivnosti koje provode institucije vezane uz socijalnu skrb kao i organizacije civilnog društva, vjerske institucije i drugi dionici u zajednici.

Iako elemente palijativnog pristupa nalazimo u ljudskoj povijesti otkad postoji liječenje, zadnjih pedesetak godina svjedoci smo naglog razvoja palijativne medicine kao posebne specijalizacije i subspecijalizacije u brojnim zemljama u svijetu.

Palijativna skrb je civilizacijski iskorak i pravi primjer medicine usmjerene prema osobi.  S obzirom na starenje populacije i sve veće tehnološke mogućnosti suvremene medicine, očekujemo veliko povećanje potreba za palijativnom skrbi, što zahtijeva aktivno sudjelovanje svih koji sudjeluju u kreiranju i provođenju socijalnih i zdravstvenih politika zajednice, kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj i međunarodnoj razini. U ovom je radu prikazan povijesni razvoj i sadašnje stanje palijativne medicine u svijetu, s posebnim naglaskom na situaciju u Hrvatskoj.

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Snježana Kaštelan, Nada Pjevač, Domagoj Keleminić, Bernarda Braš, Neda Pjevač, Milan Milošević, Slavko Orešković