x
x

Gabapentinoidi povećavaju egzacerbaciju KOPB-a

  08.02.2024.

Sjevernoameričke i europske zdravstvene agencije nedavno su upozorile na teške probleme s disanjem povezane s gabapentinoidima, uključujući i pacijente s kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (KOPB), iako su dokazi koji podupiru to ograničeni.

Gabapentinoidi povećavaju egzacerbaciju KOPB-a

Cilj ove studije bio je procijeniti je li uporaba gabapentinoida povezana s teškim pogoršanjem u bolesnika s KOPB-om.

Prethodno istraživanje potaknulo je upozorenja sjevernoameričkih i europskih zdravstvenih agencija o teškim egzacerbacijama povezanim s upotrebom gabapentinoida kod bolesnika s KOPB-om.

Istraživači su usporedili podatke pacijenata s KOPB-om u kanadskim bazama podataka između 1994. i 2015. koji su bili novi na gabapentinoidima i usporedili ih s pacijentima koji nisu koristili gabapentinoide.

Primarni ishod bila je teška egzacerbacija KOPB-a koja je zahtijevala hospitalizaciju. Omjeri rizika povezani s upotrebom gabapentinoida procijenjeni su u podkohortama prema indikaciji gabapentinoida i u ukupnoj kohorti.

Studijska populacija uključivala je 356 bolesnika s epilepsijom, 9411 bolesnika s neuropatskom boli i 3737 bolesnika s drugom kroničnom boli.

Korištenje gabapentinoida značajno je povezano s ukupnim povećanim rizikom od ozbiljne egzacerbacije KOPB-a (omjer rizika, 1,49) u usporedbi s neupotrebom.

Upotreba gabapentinoida bila je povezana sa značajno povećanim rizikom od pogoršanja KOPB-a za svaku skupinu korisnika u usporedbi s onima koji ga nisu koristili, s omjerima rizika od 1,58 za epilepsiju, 1,35 za neuropatsku bol i 1,49 za drugu kroničnu bol.

Ova studija podupire upozorenja regulatornih agencija i naglašava važnost razmatranja ovog potencijalnog rizika pri propisivanju gabapentina i pregabalina pacijentima s KOPB-om.