x
x

Praćenje CRP-a i manja upotreba antibiotika za pogoršanja u KOPB-u

  Marija Škrlec, cand. mag. pharm

  13.09.2019.

Korištenje razine C-reaktivnog proteina (CRP) za usmjeravanje liječenja pogoršanja kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) može rezultirati manjom uporabom antibiotika bez ugrožavanja kliničkih rezultata.

Praćenje CRP-a i manja upotreba antibiotika za pogoršanja u KOPB-u

Otprilike 650 odraslih koji su zaprimljeni u bolnicu s pogoršanjima KOPB-a nasumično su raspoređeni ili na njegu vođenu rezultatima CRP ispitivanja ili samo na uobičajenu njegu (kontrolna skupina). Zdravstveno stanje povezano s KOPB-om bilo je slično u obje skupine.

Smjernice za liječenje bile su sljedeće: antibiotici neće biti korisni kada je CRP <20 mg/L, možda će biti korisni kada je CRP 20-40 mg/L i da su vjerojatno korisni kada je CRP >40 mg/L.

Pacijenti u ispitivanoj skupini, u kojoj se pratila koncentracija CRP-a, su značajno manje prijavljivali uporabu antibiotika u roku od 4 tjedna nakon randomizacije u odnosu na kontrolnu skupinu (57% prema 77%).

Na ovaj se način može smanjiti uporaba antibiotika u pogoršanjima KOPB-a i, gledajući širu sliku, smanjiti bakterijska rezistencija.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalPLIVIT total energyPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: