x
x

Probir na osteoporozu kod bolesnika s KOPB-om, DXA ili ultrazvuk kalkaneusa?

  19.10.2023.

Usporedba kvantitativnog ultrazvuka kalkaneusa i zlatnog standarda DXA u otkrivanju osteoporoze u bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (KOPB).

Probir na osteoporozu kod bolesnika s KOPB-om, DXA ili ultrazvuk kalkaneusa?

Osteoporoza je česta kod bolesnika s KOPB-om, ali se nedovoljno prepoznaje i stoga nedovoljno liječi. U usporedbi sa zlatnom standardnom dvoenergetskom rendgenskom apsorpciometrijom (DXA), kvantitativni ultrazvuk kalkaneusa (QUS) je jeftiniji, prenosiviji i pristupačniji, posebno u manje razvijenim zemljama. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati kvantitativni UZV-a kalkaneusa u probiru i preprobiru na osteoporozu u bolesnika s KOPB-om.

U presječnu studiju uključeno je 67 muškaraca starijih od 50 godina s klinički stabilnim KOPB-om. Učinjeno je DXA snimanje lumbalne kralježnice (L2-4) i vrata bedrene kosti. Ultrazvuk desnog kalkaneusa (AOS-100) je korišten za procjenu atenuacije širokopojasnog ultrazvuka (BUA), brzine zvuka (SOS), indeksa osteo sonoprocjene (OSI) i T-skora. Kada je T-rezultat bio ≤  - 2,5, osteoporoza je dijagnosticirana i pomoću DXA i ultrazvukom.

Četrdeset osam pacijenata (71,6%) imalo je DXA T-rezultate ≤  - 2,5 bilo na lumbalnoj kralježnici ili na vratu femura. Svi QUS parametri (BUA, SOS, OSI i T-score) mogli su "diskriminirati" osteoporozu određenu s pomoću DXA (područje ispod krivulje variralo je od 0,64 do 0,83). QUS T-rezultat bio je u značajnoj umjerenoj u korelaciji s DXA T-rezultatom i na vratu bedrene kosti (r = 0,55) i na lumbalnoj kralježnici (r = 0,52). Osjetljivost i specifičnost QUS-a u prepoznavanju osteoporoze bile su 10,4%, odnosno 94,7%. Pozitivna i negativna prediktivna vrijednost bile su 83,3%, odnosno 29,5%.

Kada je QUS T-rezultat od 0,09 korišten kao granična vrijednost, osjetljivost je premašila 90%, a 15% DXA skeniranja nije bilo opravdano.

Osjetljivost i specifičnost QUS-a kalkaneusa nisu bile dovoljne da bi se QUS koristio kao alternativa DXA-i u probiru na osteoporozu. Međutim, QUS može biti koristan za predprobir prije DXA kako bi se identificirali bolesnici s KOPB-om koji imaju visoku ili nisku vjerojatnost istovremenog komorbiditeta - osteoporoze. Posljedično, QUS smanjuje potrebu za korištenjem DXA.