x
x

Komunikacija rizika od prijeloma u osteoporozi

  20.12.2023.

Studija RICO (komunikacija rizika od prijeloma u osteoporozi) pokazala je da bi većina pacijenata željela dobiti informacije o riziku od prijeloma, ali da ih je samo mala većina doista i dobila. Pacijenti su diljem svijeta preferirali vizualni prikaz rizika od prijeloma i bili su zainteresirani za online alat koji prikazuje rizik.

Komunikacija rizika od prijeloma u osteoporozi

Cilj studije Risk Communication in Osteoporosis (RICO) bio je procijeniti preferencije pacijenata u vezi s komunikacijom rizika prijeloma.

Kako bi se procijenile preferencije pacijenata za komunikaciju o riziku od prijeloma, strukturirani intervjui sa ženama s osteoporozom ili onima koje su bile u opasnosti od prijeloma provedeni su na 11 mjesta diljem svijeta, točnije u Argentini, Belgiji, Kanadi (Hamilton) i sa kanadskom mrežom pacijenata (Canadian Osteoporosis Patient Network, COPN), Japan, Meksiko, Španjolska, Nizozemska, UK i SAD. Intervjui korišteni za prikupljanje podataka osmišljeni su na temelju sustavnog pregleda i kvalitativne pilot studije koja je uključivala 26 sudionika s rizikom od prijeloma.

U studiju su bile uključene ukupno 332 žene (prosječne dobi 67,5 ± 8,0 godina, 48% s poviješću prijeloma). Iako su sudionici smatrali važnim primanje informacija o riziku prijeloma (srednja vrijednost od 6,2 ± 1,4 na Likertovoj ljestvici od 7 stupnjeva), samo 56% (tj. 185/332) već je primilo takve informacije. Globalno gledano, sudionici su preferirali vizualnu prezentaciju sa semaforima obojenog grafikona njihove vjerojatnosti rizika od prijeloma FRAX u usporedbi s verbalnom ili pisanom prezentacijom. Gotovo svi sudionici smatrali su važnim razgovarati o svom riziku od prijeloma i posljedicama prijeloma sa svojim zdravstvenim radnicima uz primanje informacija u tiskanom obliku ili pristup internetskoj stranici koja prikazuje njihov rizik od prijeloma.

Postoji značajan komunikacijski jaz između zdravstvenih djelatnika i pacijenata kada se raspravlja o riziku prijeloma od osteoporoze. Studija RICO pruža uvid u preferirane pristupe za ispravljanje ovog komunikacijskog jaza.