x
x

Postemenopauzalna osteoporoza

  08.12.2023.

Približno 50% žena u postmenopauzi doživjet će prijelom kostiju zbog krhkosti što može uzrokovati bol, invaliditet i smanjenu kvalitetu života. Tako npr. nakon prijeloma kuka, mnoge žene nikada više nisu neovisnost, njih 20% je institucionalizirano, a rizik od smrti unutar godine dana se udvostručuje, objavljeno je u NEJM-u.

Postemenopauzalna osteoporoza

Kako se dijagnosticira postmenopauzalna osteoporoza?

Postmenopauzalna osteoporoza se dijagnosticira na temelju pojave tzv. fragilnog prijeloma što znači da ii nema pridružene traume ili se radio o traumi koja je jednaka padu s visine osobe koja stoji ili manje, odnosno ako je mineralna gustoća kosti kralježnice, cijelog kuka ili vrata bedrene kosti najmanje 2,5 standardne devijacije ispod prosjeka u referentnoj populaciji mladih odraslih osoba (T score od -2,5 ili manje izmjeren denzitometrijom tj. dvoenergetskom apsorpciometrijom (DXA) Fragilni prijelomi kralježnice, kuka, podlaktice, humerusa i zdjelice idu u prilog dijagnoze osteoporoze, čak i ako DXA pokazuje T score viši od -2,5.

Što nam daje FRAX, alat za procjenu rizika prijeloma?

Rizik prijeloma može se procijeniti upotrebom FRAX-a (Fracture Risk Assessment Tool) ili pomoću nekih drugih validiranih kalkulatora. FRAX procjenjuje 10-godišnju vjerojatnost velikog osteoporotskog prijeloma i prijeloma kuka na temelju kliničkih čimbenika rizika, sa ili bez mjerenja mineralne gustoće kostiju. Mnogi vodeći stručnjaci u liječenju osteoporoze preporučuju da se pacijenti koji imaju povećani rizik od prijeloma, ali nemaju T score od -2,5 ili manje ili prijelom zbog krhkosti, označe kao da imaju osteoporozu.

Kada treba liječiti postmenopauzalnu osteoporozu?

Farmakološke intervencije usmjerene su na žene koje imaju veliki rizik od prijeloma. Pragovi intervencije razlikuju se ovisno o različitim smjernicama, ali mnoge smjernice preporučuju liječenje žena koje su imale fragilne prijelome kuka ili kralježnice, bez obzira na mineralnu gustoću kostiju (T score od -2,5 ili manje na lumbalnoj kralježnici, cijelom kuku ili vratu bedrene kosti; i one s visokim 10-godišnjim rizikom od prijeloma prema procjeni pomoću FRAX-a (rizik od prijeloma kuka od ≥ 3% ili rizik od većeg osteoporoznog prijeloma od ≥ 20%). Nalazi iz randomiziranih, kontroliranih ispitivanja podupiru učinkovitost liječenja koji je odobrio FDA kako bi se smanjio rizik od prijeloma na temelju T scora ili kriterija prijeloma (ili oboje). Dokazi koji podržavaju liječenje temeljeno na procjeni rizika od prijeloma prema FRAX-u manje su čvrsti.

Što se primjenjuje u početnom liječenju postmenopauzalne osteoporoze?

Farmakoterapija za postmenopauzalnu osteoporozu ili smanjuje resorpciju kosti (antiresorptivna terapija), ili stimulira stvaranje kosti (anabolička terapija) ili radi oboje. Svi farmakološki pristupi smanjuju rizik od prijeloma kralježaka, a neki smanjuju rizik od nevertebralnih prijeloma i prijeloma kuka. Za žene s postmenopauzalnom osteoporozom koje su pod visokim rizikom od prijeloma, većina smjernica preporučuje bisfosfonate kao početno liječenje, s obzirom na njihovu učinkovitost, sigurnost, praktičnost, nisku cijenu i dugotrajne učinke nakon prekida. FDA je odobrio četiri oralna i intravenska bisfosfonata za postmenopauzalnu osteoporozu. Svi smanjuju rizik od prijeloma kralježaka. Svi osim ibandronata smanjuju rizik od prijeloma kuka i nevertebralnih prijeloma. Dugotrajna uporaba bisfosfonata je povezana s osteonekrozom čeljusti i atipičnim prijelomima femura. Problem je osteonekroza čeljusti koja ne zacjeljuje u roku od 8 tjedana nakon postavljanja dijagnoze. Atipični prijelomi bedrene kosti su subtrohanterni prijelomi ili prijelomi dijafize bedrene kosti s niskom traumom sa specifičnim radiološkim kriterijima. U bolesnica koje primaju bisfosfonate u dozama koje se koriste za postmenopauzalnu osteoporozu, procijenjeni rizici od osteonekroze čeljusti i atipičnog prijeloma femura vrlo su niski.