x
x

Model simuliranog bolesnika i umjetna inteligencija u edukaciji na MEF-u

  10.08.2023.

Model simuliranog bolesnika i umjetna inteligencija – transformacija medicinske edukacije na zagrebačkom Medicinskom fakultetu, članak objavljen u mrežnom izdanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, mef.hr

Model simuliranog bolesnika i umjetna inteligencija u edukaciji na MEF-u

Klinička nastava ima ključnu ulogu u obrazovanju studenata medicine omogućavajući im stjecanje praktičnog iskustva u stvarnom kliničkom okruženju i razvoj ključnih kliničkih vještina potrebnih za buduću medicinsku praksu.

Međutim, tradicionalni pristup koji uključuje rad sa stvarnim bolesnicima nosi određene izazove i rizike, posebno u ranim fazama učenja. U cilju zaštite bolesnika od nepotrebne nelagode i rizika brojni su medicinski fakulteti, za razliku od Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u svoje kurikule uvodili modele standardiziranih simuliranih bolesnika (SSB) kao alternativu za početnu obuku studenata u komunikaciji s bolesnicima i razumijevanju kliničkih scenarija. Ovisno o resursima, financiranju i strukturi obrazovnog programa, medicinski fakulteti su postupno uvodili modele SSB-a u svoje kurikule kako bi poboljšali praktičnu obuku studenata i pripremili ih za kliničku praksu.

Mirza Žižak

Izvor: mef.hr (pdf)