x
x

Smjernice za unaprjeđenje kvalitete palijativne skrbi u intenzivnoj medicini

  01.06.2023.

Donošenje odluka o ograničenju nesvrsishodnih medicinskih postupaka i preusmjeravanju terapeutskog cilja s aktivnog liječenja na palijativnu skrb neizostavan je i važan dio kliničke prakse i sveobuhvatnog zbrinjavanja životno ugroženih pacijenata u jedinicama intenzivnog liječenja. To su ujedno neke od najtežih i najkompleksnijih stručnih odluka u intenzivnoj medicini, a usko su povezane i s nizom etičkih dilema.

Smjernice za unaprjeđenje kvalitete palijativne skrbi u intenzivnoj medicini

Upravo zbog potrebe za poboljšanjem kvalitete palijativne skrbi, te ujednačavanjem i promicanjem „dobre palijativne prakse“ u bolničkom okruženju, posebice u jedinicama intenzivne medicine i hitnim prijemima u Hrvatskoj, Ministarstvo zdravstva je na kraju 2021. godine objavilo Smjernice za unaprjeđenje kvalitete palijativne skrbi u intenzivnoj medicini. Autori Smjernica su istaknuti hrvatski stručnjaci iz područja anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine: izv. prof. prim. dr. sc. Jasminka Peršec, dr. med., KB Dubrava; prof. dr. sc. Dinko Tonković, dr. med., KBC Zagreb; prof. dr. sc. Zdravka Poljaković-Skurić, dr. med., KBC Zagreb; doc. prim. dr. sc. Mirjana Lončarić Katušin, dr. med., OB Karlovac; prof. dr. sc. Željko Župan, dr.med., KBC Rijeka, uz stručnu podršku tadašnje nacionalne transplantacijske koordinatorice Ministarstva zdravstva Mirele Bušić, dr. med. i bolničke transplantacijske koordinatorice i specijalistice anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja u KB-o Dubrava Vlaste Merc, dr. med.

Smjernice su namijenjene svim zdravstvenim timovima intenzivne medicine koji skrbe o umirućim pacijentima i aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka o obimu i vrsti medicinskih postupaka koji su u najboljem interesu bolesnika na završetku njegovog životnog puta te se ne odnose na stručnu procjenu kliničkog stanja i ishoda liječenja koje prethode odluci o ograničenju primjene nesvrsishodnih medicinskih postupaka. Obuhvaćaju postupak donošenja odluka o skrbi na kraju života, procjenu i mjere ublažavanja patnje, dokumentiranje odluka o ograničenju medicinskih postupaka i područje darivanja organa. Izrađene su u skladu s Kodeksom medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore, Nacionalnim programom razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017.- 2020., Vodičem Vijeća Europe o postupcima odlučivanja o medicinskoj skrbi u stanjima kraja života te međunarodno priznatim modelima „dobre palijativne prakse“.

Ovaj dokument podržala su stručna društva Hrvatskog liječničkog zbora: Hrvatskog društva za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu; Hrvatskog društva za intenzivnu medicinu te Hrvatskog neurološkog društva te je odaslan ravnateljstvima, povjerenstvima za kvalitetu te etičkim povjerenstvima svih hrvatskih kliničkih bolničkih centara, kliničkih i općih bolnica s ciljem primjene u kliničku praksu. Smjernice su bile sastavni dio edukacije u sklopu međunarodnog online tečaja pod nazivom „End of life care and deceased donation“, u organizaciji Ministarstva zdravstva i Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca iz Barcelone, a koji je početkom 2022. godine uspješno završilo preko 30 stručnjaka u području intenzivne medicine i bolničkih transplantacijskih koordinatora u bolnicama diljem Hrvatske.

Helena Prizmić Lozo

VEZANI SADRŽAJ > <