x
x

KBC Zagreb: Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji

  05.01.2024.

Krajem prošle godine Klinički bolnički centar Zagreb održao je završnu online konferenciju sa stručnim suradnicima u projektu „Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji“, KK.01.1.1.09.0004,

KBC Zagreb: Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji

Na konferenciji su bili prisutni svi koji su sudjelovali u izradi studije izvedivosti, analize troškova i koristi te izradi projektno/tehničke dokumentacije za projekt osnivanja Centra za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji unutar KBC-a Zagreb.

Klinički bolnički centar Zagreb je 30. travnja 2021. godine zaključio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za ovaj projekt, koji se financirao iz Europskih Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine.
Ugovor je zaključen na temelju Poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja „ Priprema IRI infrastrukturnih projekata“.

Vrijednost Ugovora o dodjeli sredstava je 66.799,39 EUR.
 Razdoblje provedbe je od 30.4.2021 do 31.12.2023. godine.
Voditelj projekta je prim. dr. Milivoj Novak, a znanstvena voditeljica prof. dr. sc. Dunja Rogić

Cilj osnivanja Centra jest povezati znanstvene spoznaje o genomu s dijagnostičkim mogućnostima.
Projektne istraživačke teme fokusirat će se na:

  1. onkologiju – razvoj metoda tzv. tekuće biopsije odnosno profiliranja tumorskih stanica i slobodne tumorske DNA iz krvi pacijenta
  2. hematoonkologiju i daljnje genetičko profiliranje promjena u stanicama krvi i koštane srži
  3. farmakogenetiku i farmakogenomiku – razvoj genskih panela za predviđanje metabolizma lijekova u onkologiji i drugim bolestima te sprječavanje razvoja nuspojava
  4. prenatalnu i postnatalnu citogenetiku – translacija s razine istraživanja kromosomskih aberacija na razinu genskih promjena kod djece s problemima u rastu i razvoju
  5. nasljedne metaboličke i monogenske bolesti te njihovo pravodobno profiliranje i otkrivanje u hrvatskoj populaciji kako bi se na vrijeme započelo s odgovarajućim liječenjem.
Razvoju dijagnostike prethodi razvoj znanosti, a za to je potrebna kompletna analitička infrastruktura koja će se pribaviti u sklopu razvoja ovog centra. Također, razvojem centra, u Hrvatskoj će se zadržati visokokvalificirani stručni ljudi koji će svojim radom doprinijeti razvoju hrvatske biomedicinske znanosti i boljitku hrvatskih bolesnika.

Izvor: KBC Zagreb