x
x

HALMED: Upute za izradu Pisma zdravstvenim radnicima

  31.12.2021.

Na stranicama Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode bjavljena je nova verzija Upute za nositelje odobrenja i predloška za izradu Pisma zdravstvenim radnicima (DHPC).

HALMED: Upute za izradu Pisma zdravstvenim radnicima

Tekst Upute je dopunjen u cijelosti, dok je u obnovljenoj verziji predloška ažuriran tekst poziva za prijavljivanje sumnji na nuspojave.

Svi nositelje odobrenja za stavljanje lijekova u promet prilikom izrade Pisma zdravstvenim radnicima trebaju koristiti trenutačno važeći predložak.

Što su to pisma zdravstvenim radnicima?

Pismo zdravstvenim radnicima (engl. Direct Healthcare Professional Communication, DHPC) je informacija kojom se osigurava sigurna i djelotvorna primjena lijekova, a zdravstvenim radnicima ga upućuje Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ili nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Cilj Pisma zdravstvenim radnicima je informirati zdravstvene radnike o važnim sigurnosnim pitanjima i pružiti im upute za poduzimanje određenih mjera ili promjenu načina postupanja s određenim lijekom. Pismo zdravstvenim radnicima ne smije sadržavati nikakav oblik oglašavanja lijeka. Sukladno čl. 40 Pravilnika o farmakovigilanciji (Narodne novine, br. 83/13.), nositelj odobrenja je prije upućivanja Pisma obvezan postići dogovor s HALMED-om u vezi sadržaja pisma, distribucijske liste odnosno primatelja pisma i roka za distribuciju pisma.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexMaxfluGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: