x
x

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

  06.10.2022.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na svojim internetskim stranicama objavila Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) prema ATK i međunarodnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis lijekova koji imaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet, već su se nalazili u prometu temeljem članka 129. Zakona o lijekovima (tzv. postupak "interventnog", odnosno izvanrednog unosa ili uvoza).

Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama, bolničkim ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama za promet lijekovima na malo i veleprodajama izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a potrošnja je za svaki lijek iskazana i financijski, ukupnim iznosom u kunama.

U Izvješću su obrađeni svi podaci koje su, sukladno obvezi u Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova, HALMED-u dostavile pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima. HALMED-u je podatke dostavilo 99,9% svih pravnih i fizičkih osoba koje se bave prometom lijekova na malo na području Republike Hrvatske. Budući da prikupljeni podaci predstavljaju 99,9% svih mogućih, metodom ekstrapolacije uvećani su za 0,1%, čime je dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj u 2021. godini. Prikazani ekstrapolirani rezultati dobiveni od svih subjekata predstavljaju vjerodostojan rezultat.

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:

  1. Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve lijekove po međunarodnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH u 2021. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
  2. Prikaz potrošnje lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni te bez recepta u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima, također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
  3. Prikaz potrošnje u bolnicama i prikaz potrošnje po županijama (samo izvanbolnička potrošnja), također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) te financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.

Pri izračunu broja DDD-a korišten je "ATC index with DDDs 2021, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj u 2021. godini prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske. Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji u 2021. godini prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.

Ovo Izvješće o potrošnji lijekova ne uključuje podatke iz veleprodaja. Podaci iz veleprodaja također su prikupljeni, međutim ne navode se u Izvješću o potrošnji kako bi se izbjeglo dvostruko prikazivanje podataka, s obzirom na to da su predmetne informacije već obuhvaćene podacima iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima. Rezultati dobiveni iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica vrlo su slični rezultatima dobivenim iz veleprodaja u iskazanim vrijednostima.

Dobiveni podaci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2021. godini iznosila 1.388,33 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 9.876.805.560 kuna.

Izvješće je izrađeno sukladno Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.90/14. i 100/18.) i Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.).

Navedeni podaci, prema kojima je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2021. godini iznosila 1.388,33 DDD/1000/dan, odnosno 9.876.805.560 kuna, pokazuju da ukupno povećanje potrošnje lijekova u 2021. godini u DDD/1000/dan iznosi 5,1% u odnosu na 2020. godinu. Ovaj porast potrošnje niži je u odnosu na prosječni porast potrošnje tijekom posljednjih pet godina, od 2017. do 2021. godine, koji iznosi 7,1%. Povećanje potrošnje slijedi trend povećanja potrošnje lijekova kroz navedeno razdoblje, iako je povećanje u 2021. godini manje u odnosu na prosječno godišnje povećanje. Potrošnja lijekova u 2021. godini prema financijskim pokazateljima bilježi porast od 17,5% u odnosu na 2020. godinu te je zamjetno viša od prosječnog porasta potrošnje za razdoblje od 2017. do 2021. godine, koji iznosi 12,7% godišnje. Rezultati analize potrošnje lijekova ukazuju na to da je potrošnja po DDD/1000/dan i po financijskim pokazateljima u 2021. godini različita u usporedbi s 2020. godinom te da je porast potrošnje po financijskim pokazateljima viši i izraženiji u odnosu na potrošnju prema DDD/1000/dan. I u ovom Izvješću je, kao i u prethodnom Izvješću za 2020. godinu, prikazana potrošnja prema DDD/1000/dan i za kombinirane lijekove koji imaju dodijeljeni DDD, čega u prikazima do 2019. godine nije bilo.

Terapijske skupine lijekova po ATK klasifikaciji koje su imale najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2021. godini prema DDD/1000/dan jesu, redom, skupina C09 - Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav, skupina N05 - Psiholeptici, skupina C10 - Lijekovi koji modificiraju lipide (hipolipemici) te skupina B01 - Antitrombotici (Tablica 3.). Terapijske ATK skupine koje su u 2021. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2020. godinu, pri čemu je u obzir uzeto prvih 25 skupina po potrošnji (s 10 i više DDD/1000/dan), jesu skupine A11 - Vitamini (39,3%), H02 - Kortikosteroidi za sustavnu primjenu (27,8%) te B03 - Antianemici (21,8%).

U ostalim skupinama u kojima je povećanje veće od prosjeka, zabilježeno je povećanje potrošnje u rasponu od 6% do 15%. Značajnije smanjenje potrošnje u odnosu na 2020. godinu imale su skupine M01 - Lijekovi s protuupalnim i antireumatskim djelovanjem (16,7%), J01 - Lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija za sustavnu primjenu (7,7%) i A10 - Antidijabetici (5,1%). Treba primijetiti da je najveće povećanje potrošnje u 2021. godini zabilježeno u terapijskim skupinama s lijekovima korištenima u terapiji oboljelih od bolesti COVID-19 (vitamini, poglavito vitamin D te sustavni kortikosteroidi).

Lijek s najvećom potrošnjom u 2021. godini prema DDD/1000/dan je vitamin D kolekalciferol, drugi je inhibitor agregacije trombocita acetilsalicilna kiselina, treći je hipolipemik, inhibitor HMG KoA reduktaze, atorvastatin, a četvrti je inhibitor protonske crpke pantoprazol (Tablica 5.). Uzimajući u obzir prvih 25 lijekova po potrošnji, značajno veću potrošnju u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu imali su vitamin D - kolekalciferol (49,8%), perindopril, amlodipin i indapamid (25,5%), inhibitor protonske pumpe esomeprazol (17,9%), rosuvastatin (16,5%), pantoprazol (14,6%) te perindopril i amlodipin (14,4%). Treba napomenuti da su se u 2021. godini sljedeći kombinirani lijekovi uvrstili u ljestvicu prvih 25 lijekova po potrošnji u DDD/1000/dan: perindoprilamlodipin i indapamidperindopril i amlodipinperindopril i diuretici te tramadol i paracetamol. Među prvih 25 lijekova po potrošnji, značajno manju potrošnju u DDD/1000/dan u 2021. godini imali su ibuprofen i metformin. Smanjenje potrošnje navedenih lijekova iznosi između 25% i 35% u odnosu na 2020. godinu. I u potrošnji pojedinih lijekova primijećeno je da je najveće povećanje potrošnje u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu imao vitamin D, koji je korišten u prevenciji i terapiji oboljelih od bolesti COVID-19.

Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja (pdf)

Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2021. godini, koji nisu na teret HZZO-a (pdf).

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalBisolexPLIVIT total energy
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: