x
x

Više od milijardu kuna za dugove zdravstvenih ustanova

  19.12.2022.

Za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala država će bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je ona osnivač te kroz namjensku pomoć onima kojima su osnivači županije, ukupno isplatiti 1.073.451.800 kuna.

Više od milijardu kuna za dugove zdravstvenih ustanova

Cilj je podmirenjem dugovanja zadržati jednaku razinu zdravstvene zaštite na cijelom području Hrvatske i osigurati nesmetano funkcioniranje bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači država odnosno županije.

U obzir je uzet kriterij dospjelosti nepodmirenih obaveza starijih od 120 dana na dan 31 listopada.

Bolnicama kojima je osnivač država, ukupno će iz državnog proračuna biti isplaćeno 740.481.029 kuna, a novac će biti doznačen KBC-u Zagreb, KBC-u Sestre milosrdnice, KBC-u Rijeka, KBC-u Split, KBC-u Osijek, KB Dubrava Zagreb, KB "Merkur", Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Klinici za dječje bolesti Zagreb i Nacionalnoj memorijalnoj bolnici "Dr. Juraj Njavro" Vukovar.

Kao namjenska pomoć bolnicama kojima su osnivači županije, iz državnog proračuna će biti isplaćeno 332.970.771 kuna, a bit će doznačena u 37 bolničkih zdravstvenih ustanova.