x
x

Može li zamjena za sol smanjiti rizik od moždanog udara?

  04.01.2022.

U kliničko istraživanje u Kini, u ruralnom području, uključene su osobe prosječne dobi 65,4 godine koje su u anamnezi imale preboljeli moždani udar ili visoki krvni tlak. Uporabom zamjene za sol u ispitivanoj skupini, smanjen je rizik od ponovnog moždanog udara, velikih kardiovaskularnih događaja i smrti od bilo kojeg uzroka.

Može li zamjena za sol smanjiti rizik od moždanog udara?
Tijekom prosječnog praćenja ispitanika iz obje skupine u razdoblju od 4,74 godine, incidencija moždanog udara bila je značajno niža u skupini koja je koristila zamjensku sol u odnosu na kontrolnu skupinu.

Korištenje nadomjestka soli dovelo je do niže učestalosti moždanog udara u usporedbi s uporabom obične soli (29,14 događaja vs. 33,65 događaja na 1000 čovjek-godina; omjer rizika, 0,86; 95% interval pouzdanosti, 0,77 do 0,96; P=0,006). Učestalost velikih štetnih kardiovaskularnih događaja također je bila niža u skupini koja je imala zamjenu za sol, kao i smrtnost od bilo kojeg uzroka. Hiperkalijemija nije bila češća u intervencijskoj skupini u odnosu na kontrolnu skupinu, iako serijske vrijednosti razine kalija nisu bile dostupne u istraživanju.

Do sada je bilo poznato da nadomjestak soli u kojem je dio natrija iz obične soli zamijenjen s kalijevim kloridom može sniziti krvni tlak, ali učinak na kardiovaskularne događaje nije bio poznat.

Provedeno je otvoreno, randomizirano istraživanje klastera u kojem je istraživana zamjenska sol u usporedbi s običnom soli u visokorizičnih odraslih osoba.

Intervencija je provedena u 600 sela Kini u kojima su stanovnici u ispitivanoj skupini dobili zadatak da koriste nadomjestak soli (75% natrijevog klorida, 25% kalijevog klorida) za svu pripremu hrane u domaćinstvu kao i za čuvanje hrane, a u kontrolnoj skupini da nastave s korištenjem obične soli (100% natrijev klorid). Uključeno je ukupno 20.995 odraslih osoba s preboljelim moždanim udarom ili u dobi ≥ 60 godina s loše kontroliranim krvnim tlakom. Primarni ishod praćenja bio je moždani udar.

Tijekom prosječnog praćenja ispitanika iz obje skupine u razdoblju od 4,74 godine, incidencija moždanog udara bila je značajno niža u skupini koja je koristila zamjensku sol u odnosu na kontrolnu skupinu. Sekundarni ishodi, uključujući velike kardiovaskularne događaje i smrt od bilo kojeg uzroka, također su bili manji u kontrolnoj skupini.

Utvrđeno je da se učestalost kliničke hiperkalijemije nije se razlikovala između skupina.

Rezultati ovog istraživanja su značajni i ako bi se ova strategija mogla provesti u Kini a možda i u drugim dijelovima svijeta, sigurno bi ovakav pristup bio dobar za javno zdravstvo.

Ipak, ostaje niz činjenica koje ne znamo, npr. mogućnost da nisu otkrivene epizode hiperkalijemije. U istraživanje nisu uključene osobe s kroničnom bubrežnom bolesti koje bi mogle imati hiperkalijemiju. Nema podataka o ostalim članovima domaćinstava koji nisu imali faktore rizika. Potrebna su daljnja istraživanja u kojima bi zamjene za sol imale višu ili nižu koncentraciju kalijevog klorida.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidBisolexZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: