x
x

ICS/LABA poboljšava funkciju pluća kod djece predškolske i školske dobi

  14.01.2022.

Kombinacija inhalacijskih kortikosteroida (ICS) s dugodjelujućim agonistima beta-2-receptora (LABA) poboljšava funkciju pluća u djece školske dobi koja su rođena prijevremeno, prema rezultatima randomizirane kontrolirane studije provedene u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ispitivanje je pokazalo da inhalirani kortikosteroidi poboljšavaju postotak predviđenog FEV1 za gotovo 8%, ali da je kombinacija inhalacijskih kortikosteroida s LABA-om superiorna, poboljšavajući FEV1 za 14% nakon 12 tjedana u usporedbi s placebm.

ICS/LABA poboljšava funkciju pluća kod djece predškolske i školske dobi

Znanstvenici sa sveučilišta u Cardiff-u proveli su dvostruko slijepo, randomizirano, kontrolirano ispitivanje kako bi procijenili da li 12 tjedana liječenja monoterapijom inhalacijskim kortikosteroidima (ICS) ili u kombinaciji s dugodjelujućim β2 agonistima (LABA) poboljšava spirometriju i sposobnost vježbanja kod nedonoščadi školske dobi koja su imala FEV1 manji ili jednak 85% u odnosu na placebo. Djeca u dobi između 7 i 12 godina koja su rođena u 34. tjednu trudnoće ili ranije, a koja nisu imala značajne kongenitalne, kardiopulmonalne ili neurorazvojne abnormalnosti, podvrgnuta su spirometriji, testiranju opterećenja i mjerenju frakcije izdahnutog dušikovog oksida prije i nakon liječenja. U ispitivanje je bilo uključeno 144 prijevremeno rođene djece.

Od 144 prijevremeno rođene djece kod kojih je %FEV1 manji ili jednak 85%, 53 ih je randomizirano u 1 od 3 skupine: 20 djece primalo je IKS; 20 djece primalo je IKS/LABA; 14 djece primalo je placebo. Sva djeca primala su terapiju kao dva udisaja dva puta dnevno tijekom 12 tjedana.

U usporedbi s placebo skupinom, prosječna vrijednost za FEV1 nakon liječenja bila je 7,7% (P=0,16) veća u skupini koja je primala ICS i 14,1% (P=0,002) viša u skupini koja je primala ICS/LABA.

Dok je aktivno liječenje smanjilo FENO i poboljšalo bronhodilatatorski odgovor nakon vježbanja, nije poboljšalo kapacitet vježbanja.

Kao najveći nedostatak studije navodi se mali broj uključenih pacijenata.

Studija nije imala komercijalno financiranje.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyMaxfluOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: