x
x

Ambrozija - početak cvatnje

  01.08.2020.

Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) u narodu poznata kao kratka ambrozija, limundžik, partizanka, fazanuša, pelinolisna ambrozija, samonikla je biljka južnih predjela Sjeverne Amerike, unesena u Europu sredinom 20. stoljeća kao slijepi putnik u sjemenu lucerne, pšenice i crvene djeteline. Ambrozija je vrlo prilagodljiva, iznimno plodonosna i otporna biljka, kojoj pogoduje suha klima i otvoren okoliš. Raste uz putove, duž vodotoka, željezničke pruge, nasipe, na neobrađenim poljoprivrednim zemljištima, zapuštenim vrtovima i gradilištima. Najčešći je korov u kukuruzu, soji, suncokretu, šećernoj repi i povrtnicama. Procjenjuje se da će klimatske promjene i disperzija sjemena ambrozije dodatno povećati koncentraciju peludi ambrozije u zraku četiri puta do 2050. godine.

Ambrozija - početak cvatnje
Portal PLIVAzdravlje u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ razvio je mobilnu aplikaciju "Peludna prognoza". Ovime je uspješno unaprijeđena suradnja portala PLIVAzdravlje i Zavoda, koji osigurava precizna mjerenja peludi u zraku i peludnu prognozu na teritoriju Republike Hrvatske.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ od 2002. godine kontinuirano prati alergenu pelud u zraku grada Zagreba u sklopu Programa zdravstvene ekologije i svakodnevno obavještava javnost o dinamici prisutne peludi u zraku. Na stranicama Zavoda (www.stampar.hr) svakodnevno se objavljuju podaci o prisutnosti alergene peludi u zraku u obliku alergijskog semafora i peludne prognoze. Također, izrađuje se peludni kalendar koji služi alergičarima kako bi organizirali svoje aktivnosti u vrijeme najjačih simptoma alergije, vezano uz sezonsko pojavljivanje i vrstu peludi na koju su alergični. 

Portal PLIVAzdravlje u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ razvio je mobilnu aplikaciju "Peludna prognoza". Ovime je uspješno unaprijeđena suradnja portala PLIVAzdravlje i Zavoda, koji osigurava precizna mjerenja peludi u zraku i peludnu prognozu na teritoriju Republike Hrvatske.

NZZJZ  „Dr. Andrija Štampar“ izrađuje i koordinira objavom Peludne prognoze za Republiku Hrvatsku. Sudjeluje u edukaciji građanstva, djece predškolske i školske dobi kroz aktivnosti „Europskog tjedna mobilnosti“ o izgledu alergene i invazivne biljke ambrozije. Zavod je punopravan član europskih aerobioloških udruženja: European Aeroallergen Network (EAN), European pollen information (EPI), European Aerobiology Society (EAS) i International Association for Aerobiology (IAA) i sudjeluje u objavi podataka na širem prostoru Europe (EAN, MedAeronet). Nacionalni je koordinator COST FA1203 „Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia L. in Europe (SMARTER)“ koji se sa znanstvenog pristupa bavi problematikom invazivne biljke ambrozije. U sklopu EU projekta „ATOPICA“, nositelja bolnice Srebrnjak, nastoji se stvoriti platforma za povezivanje kliničke simptomatologije alergičara s trenutnim koncentracijama alergena u zraku (breza, ambrozija). 

Sve navedeno, provodi se zbog velikog problema koji je uzrokovan invazivnom i alergenom biljkom ambrozijom jer se Hrvatska nalazi u epicentru širenja iste te su koncentracije, osobito u kontinentalnom dijelu zemlje, izrazito visoke i izazivaju velike probleme kod alergičnih osoba. Podizanje svijesti građana o značaju problema, edukacija o izgledu biljke te korištenje dostupnih informacija o trenutnim koncentracijama peludi ambrozije radi preporuka građanima neke su od osnovnih aktivnosti Laboratorija za aerobiologiju NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“. 

Također, važno je naglasiti kako su donesene i zakonske obveze vezane uz kontrolu širenja biljke: Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije Ambrosia artemisiifolia L., NN 72/07, dokumenti Grada Zagreba: Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 3/2014, 16/2014, 22/2014) i Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 5/2015). Umrežavanje svih ključnih dionika (kliničkih i preventivnih zdravstvenih institucija, udruga pacijenata, medija…) nužna je stavka u nastavku provedbe ovih aktivnosti u svrhu i daljnjeg pružanja što bolje informacije građanima. Naglašavamo značaj zajedničkog interesa u borbi protiv ambrozije!

Detaljne informacije i preporuke građanima dostupne su u edukativnoj brošuri Gradskog ureda za zdravstvo i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" - Ambrozija (pdf).

Članak pripremile: dr. sc. Ivana Hrga, dipl. ing., dr.sc. Barbara Stjepanović, dipl. ing. i Ana Večenaj, dipl. ing., Laboratorij za aerobiologiju, Odjel za životni i radni okoliš, Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju

Aplikacija Peludna prognoza je besplatno dostupna svim korisnicima pametnih telefona s iOS i Android operativnim sustavima. Aplikaciju je moguće preuzeti putem Google Play-a za uređaje s Android operativnim sustavom i App Store-a za uređaje s iOS operativnim sustavom.

www.stampar.hr

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROOlfen gelIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: