x
x

Palijativne intervencije van bolnice smanjuju troškove i broj hospitalizacija

  Klara Čičić, dr. med.

  07.12.2016.

Palijativne intervencije u domu bolesnika ili u staračkom domu povezane su s manje hospitalizacija i manje posjeta hitnoj službi pri kraju života.

Palijativne intervencije van bolnice smanjuju troškove i broj hospitalizacija

Retrospektivna studija na gotovo 400 pacijenata pokazala je da programi implementacije palijativne skrbi u dom bolesnika značajno smanjuju broj hospitalizacija u zadnjim mjesecima života  (~20% naspram ~70%), a značajno smanjuju i troškove skrbi (od 2700$ do 4300$, ovisno o bolesti). Znanstvenici su evaluirali program implementacije palijativne skrbi proveden u San Diegu koji je uključivao pacijente u dobi iznad 80 godina koji su radi raznih uznapredovalih bolesti zahtjevali palijativnu skrb, a uspoređivalo ih se s 1075 kontrola. Sudionike programa četiri do šest puta tjedno obilazila je medicinska sestra u vlastitome domu, nekoliko puta obišao ih je socijalni radnik, a bili su redovno kontaktirani i putem telefona.

Još jedna retrospektivna studija pokazala je da konzultacije u okviru palijativne skrbi u domu za starije smanjuju broj hospitalizacija i broj posjeta hitnoj službi u posljednjih 6 mjeseci života za 30 do 50%.

Ove studije ukazuju na prednosti i važnost palijativnih konzutacija u domu bolesnika. Iako se palijativna skrb tradicionalno veže za hospitalizirane pacijente ili pacijente smještene u hospicijima, ona sve više postaje dijelom skrbi u domu bolesnika ili u sanatoriju pa tako neki domovi zdravlja i u Hrvatskoj već imaju na raspolaganju mobilne palijativne timove koji obilaze palijativne pacijente u potrebi i poboljšavaju im kvalitetu života.