x
x

HZJZ: Izvješće o zlouporabi psihoaktivnih droga u Hrvatskoj

  18.06.2022.

Prema podacima o spolu i dobi liječenih ovisnika, većinu liječenih osoba kao i prethodnih godina čine muškarci.

HZJZ: Izvješće o zlouporabi psihoaktivnih droga u Hrvatskoj
Roditelji ovisnika o heroinu su za problem ovisnosti najčešće saznali nakon dvije do tri godine ovisničkog ponašanja (32%), a roditelji liječenih zbog zlouporabe neopijata su za problem ovisnosti saznali ranije.

Omjer muškaraca i žena iznosi 5,3 : 1,0.

Kao i u cijeloj Europi i u Republici Hrvatskoj ovisnička populacija sve više stari, zbog čega prosječne dobi liječenih osoba (muškaraca i žena) pokazuju trend rasta.

Budući da se bilježe osobe liječene zbog zlouporabe i ovisnosti o svim psihoaktivnim drogama, raspon godina je vrlo velik.

Najmlađa zabilježena osoba je imala 13, a najstarija 73 godine.

Najvišu stopu imala je Zadarska županija (470,2), zatim Istarska županija (392,2), Šibensko-kninska (346,9), Primorsko-goranska (272,1), Splitsko-dalmatinska (242,7), Dubrovačko-neretvanska (217,8) te Grad Zagreb (141,7).

Za cijelu Hrvatsku stopa je iznosila 153,9 na 100000 stanovnika.

Vrlo slično kao i godinu dana ranije, među liječenima zbog ovisnosti je najveći broj osoba sa završenom srednjom školom (liječeni zbog zlouporabe opijata - 69,4%, liječeni zbog zlouporabe neopijata 51,2%).

Najviše je liječenih, kao i ranijih godina, živjelo s primarnom obitelji. Iz podataka o roditeljskom statusu je vidljivo da od svih osoba liječenih 2020. godine njih 39% ima djecu.

Eksperimentiranje psihoaktivnim sredstvima već dugi niz godina počinje u dobi od oko 16 godina.

Prosječna je dob prvog uzimanja bilo koje droge sadašnjih heroinskih ovisnika bila 15,9 godina.

Prvo uzimanje heroina prosječno se događa u dobi od 20,2 godina, a prvo intravenozno u dobi od 21,1 godine.

Roditelji ovisnika o heroinu su za problem ovisnosti najčešće saznali nakon dvije do tri godine ovisničkog ponašanja (32%), a roditelji liječenih zbog zlouporabe neopijata su za problem ovisnosti saznali ranije.

Udio osoba pozitivnih na HIV je već dulji niz godina 0,5% ili manje.

U 2020. godini je bio 0,3%.

Ovo možemo zahvaliti i trajnoj edukaciji, dobroj obaviještenosti, modernoj farmakoterapiji, radu centara za savjetovanje te programu zamjene igala i šprica.

Izvor podataka: Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoPlivit C 1000 PlusBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: