x
x

Anksioznost liječimo antidepresivima i godinu dana nakon nestanka simptoma

  14.09.2017.

Bolesnici s anksioznim poremećajem koji su imali dobar klinički odgovor na primjenu antidepresiva i nakon toga prekinu liječenje, imaju povećani rizik relapsa u sljedećih godinu dana. Rezultat je to meta-analize objavljene u BMJ-u.

Anksioznost liječimo antidepresivima i godinu dana nakon nestanka simptoma

U analizu je uključeno 28 kliničkih studija u kojima je praćeno 5200 oboljelih od anksioznog poremećaja liječenih antidepresivima. Bolesnici su nakon nestanaka simptoma nastavili primati antidepresiv ili placebo, osvisno jesu li randomizirani u ispitivanu ili kontrolnu grupu. U kliničkom protokolu praćeni su relapsi bolesti.

Nakon godinu dana praćenja, relapsi su bili češći u placebo grupi u odnosu na ispitivanu grupu (36% naprema 16% bolesnika). Osim broja relapsa praćeno je i vrijeme do pojave relapsa koje je bilo kraće u placebo grupi.

Na temelju ovih rezultata istraživači su dali preporuku da nakon nestanka simptoma anksioznog poremećaja, terapiju antidepresivima valja nastaviti barem još godinu dana kako bi smanjila mogućnost nastanka relapsa. Za dulji rok primjene nema preporuka jer za takve tvrdnje za sada nemamo nikakve dokaze.

VEZANI SADRŽAJ > <