x
x

Vlaknima protiv probavnih tegoba: što kažu smjernice?

  20.10.2018.

Smjernice za liječenje opstipacije i hemoroida kažu da je prva linija liječenja tih tegoba povećanje vlakana u prehrani ili uzimanje dodataka prehrani koja sadrže vlakna. Nažalost, u liječničkoj i ljekarničkoj praksi takav pristup liječenju nije zaživio.

Vlaknima protiv probavnih tegoba: što kažu smjernice?

Vlakna su heterogena skupina spojeva koju je teško definirati. U Europi su vlakna definirana Uredbom (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani - „vlakna” su polimeri ugljikohidrata sa tri ili više monomernih jedinica koje nisu probavljive niti se apsorbiraju u tankom crijevu, a pripadaju jednoj od sljedećih kategorija:

• jestivim polimerima ugljikohidrata koji su prirodno prisutni u hrani,

• jestivim polimerima ugljikohidrata koji su dobiveni iz sirove hrane fizikalnim, enzimskim ili kemijskim postupkom te imaju koristan fiziološki učinak za koji postoje općeprihvaćeni znanstveni dokazi,

• jestivim sintetskim polimerima ugljikohidrata koji imaju koristan fiziološki učinak i za koje postoje općeprihvaćeni znanstveni dokazi.

U Europi, vlakna kao skupina imaju priznat samo jedan pozitivan fiziološki učinak, i to da uzimanje 25 grama vlakana na dan omogućuje trajanje tranzitnog vremena od 2-3 dana i jednu stolicu svaki dan, uz 70% vode u stolici. To se smatra normalnom laksacijom kod odraslih.

Psilijum ima više priznatih pozitivnih fizioloških učinaka – omekšanje stolice, liječenje opstipacije, upotreba u stanjima kod kojih je potrebna mekana stolica (hemoroidi, analna fisura, poslije operacija u analnom području, sniženje kolesterola).

Smjernice za liječenje opstipacije i hemoroida kažu da je prva linija liječenja tih tegoba povećanje vlakana u prehrani ili uzimanje dodataka prehrani koja sadrže vlakna. Nažalost, u liječničkoj i ljekarničkoj praksi takav pristup liječenju nije zaživio.

dr. sc. Hrvoje Silovski, spec. kirurgije

Klinika za kirurgiju, zavod za gastrointestinalnu kirurgiju, KBC Zagreb

Izvor: www.vitamini.hr InPharma probavni sustav 2018 (pdf)