x
x

Predstavljanje upitnika za savjetovanje pri odabiru probiotika

  05.11.2018.

Broj indikacija u kojima se kao adjuvantna terapija ili prevencija preporučuje uzimanje probiotika u kontinuiranom je porastu kao i sam broj probiotskih pripravaka koji se mogu naći u Hrvatskoj. U ljekarničkoj praksi može se primijetiti nedovoljno poznavanje sojeva probiotskih bakterija i njihovog djelovanja te veliki broj međusobno neusporedivih proizvoda koji ih sadrže što priječi kvalitetno savjetovanje.

Predstavljanje upitnika za savjetovanje pri odabiru probiotika

Zbog nedostatka informacija i/ili nepotpune edukacije svih zdravstvenih radnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, interes za temu takvog savjetovanja u ljekarnama je slab. Vrlo često se kao problem može javiti i nedovoljna informiranost pacijenata o kvaliteti i specifičnosti različitih proizvoda koji sadrže probiotske bakterije, te o činjenici da jedan probiotski soj ne može djelovati na različite tegobe ili simptome. Postavlja se pitanje može li ljekarnik, uz odgovarajuću edukaciju i dodatne alate, pacijente proaktivno savjetovati o odabiru pravilnog probiotika već prilikom uobičajenog rada za recepturom. Na koji se način mogu povećati kompetencije ljekarnika u tom području? Može li ljekarnik savjetovati pacijenta i zajedno s njim izabrati pravilan probiotski soj, u pravoj koncentraciji za pravu indikaciju, i što mu pritom može pomoći?

Kako bi olakšala rad i preporuku probiotskih pripravaka koji pretežno imaju status dodataka prehrani, po uzoru na postojeće materijale za Metaboličko savjetovanje i Savjetovanje pacijenata o astmi, Pliva je u suradnji s farmaceutima sudjelovala u stvaranju novog alata. Projekt je započet sa skupinom ljekarnika koji su pasivno sudjelovali na tematskoj konferenciji o probioticima u Sv. Martinu na Muri, u studenom 2017., a potom i interdisciplinarno na platformi PLIVAmed.net, u sklopu ekspertne skupine (srpanj 2018.) koju je moderirala Martina Prusac, mag. pharm.

Upitnik je koncipiran tako da se u kratko vrijeme može savjetovati osoba za recepturom ili u ordinaciji, i to anketiranjem o:  prehrambenim navikama, unosu vlakana, načinu života i simptomima koji su ga doveli na savjetovanje, u skladu sa svim pravilima struke. U obzir se uzimaju i farmakoterapija, prethodna iskustva s uzimanjem probiotskih pripravaka, komplementarna terapija te eventualni komorbiditeti. PLIVIN upitnik dobrodošla je pomoć u svakodnevnom radu ljekarnika koji žele bolje i više. Predstavljanje upitnika bit će interaktivno, uz primjere iz prakse i prezentaciju rezultata kratkog upitnika o uzimanju probiotika koji se provodio u Ljekarnama Zagrebačke županije i ljekarnama Draženović, u svibnju 2018. g.

Olgica Velkovski Škopić, mag. pharm. LJEKARNE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Predavanje održano na skupu InPharma Probavni sustav, rujan, 2018.